Zoeken:

Maatschappelijke initiatieven in België

Samen hebben we impact

Concrete actie, daarmee maken we het verschil. We ondersteunen in België organisaties en initiatieven die aansluiten bij onze visie op duurzaamheid. In meerdere domeinen nemen Mediahuismedewerkers ook zelf initiatief.

Belgian Alliance for Climate Action

Mediahuis maakt deel uit van de Belgian Alliance for Climate Action of kortweg BACA. 51 Belgische bedrijven en organisaties engageren zich binnen BACA om ambitieuze klimaatdoelstellingen te behalen, kaderend binnen het klimaatakkoord van Parijs.

Lees meer

De Genereuzen

De Genereuzen is een beweging die concreet werk maakt van inclusie. De organisatie zet in op het samen leven, wonen en werken van mensen mét en zonder beperking. Niet in woorden, maar in daden.

Lees meer

YAR Vlaanderen

YAR Vlaanderen helpt jongeren met een combinatie van problemen op verschillende levensdomeinen. Het betreft veelal, maar niet uitsluitend, jongeren met een dossier bij de jeugdrechtbank. YAR biedt deze jongeren een kans om hun leven terug op de sporen te krijgen.

Lees meer

Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving.

Lees meer

UZA foundation

UZA foundation heeft tot doel het (klinisch) wetenschappelijk onderzoek in al zijn aspecten binnen het UZA, maar ook in samenwerking met andere instellingen, te ondersteunen en zo innovatie in de gezondheidszorg te bewerkstelligen.

Lees meer

Een Hart voor Limburg

Een Hart voor Limburg geeft financiële steun aan projecten die de kansen bevorderen van kinderen en jongeren in kwetsbare posities. Het gaat om kinderen en jongeren met een beperking, mentaal of fysiek, kinderen in kansarmoede of kinderen die omwille van een andere reden de aansluiting met de maatschappij missen.

Lees meer