Zoeken:

Wie we zijn

Onze missie

Mediahuis gelooft onvoorwaardelijk in onafhankelijke journalistiek en sterke, relevante media die een positieve bijdrage leveren voor mens en maatschappij.

Mediahuis is de drijvende kracht achter een brede verzameling van autonome en cross-mediale mediamerken. Het is net díe diversiteit die we omarmen en die de fundering vormt van ons huis. Elk merk met zijn eigen cultuur en identiteit waarbij betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en een journalistiek hart de gemeenschappelijke deler zijn.

Onze merken staan in het hart van de samenleving. Ze informeren, duiden en verbinden. Onze onafhankelijke en kwalitatieve journalistiek stelt mensen in staat om objectief een mening te vormen over onderwerpen die van belang zijn voor het individu of onze maatschappij, en op basis hiervan gefundeerde beslissingen en keuzes te maken.

Voor onze werknemers is Mediahuis een plek waar je als mediaprofessional je loopbaan zelf mee vormgeeft. Je hebt hierbij de mogelijkheid om te bewegen doorheen onze ganse organisatie. Mediahuis is een omgeving waarin we op een open en respectvolle manier met elkaar samenwerken en waar leergierigheid en vernieuwend denken worden gestimuleerd.

Onze waarden

INNOVATIEF

Innovatief zijn betekent vernieuwen. Werken bij Mediahuis is kritische vragen durven stellen en niet bang zijn om te veranderen. De status quo is immers geen optie. Het durven veranderen is bijna zo belangrijk als het resultaat van de verandering.

KLANTGERICHT

Klantgericht denken en handelen is de belangrijkste bouwsteen voor lange termijnrelaties. Dit geldt in de relaties met externe klanten, maar net zo goed in de verhouding tussen collega’s die door de aard van hun opdracht interne klanten van elkaar zijn. Klantgerichtheid betekent dat we onszelf voortdurend de vraag stellen of onze proposities en beslissingen bijdragen aan de service en ervaring die wij onze klanten bieden.

SAMENWERKEN

Samenwerken betekent dat je samen meer kan dan alleen. Mediahuis gelooft dat betrokkenheid en samenhorigheid – onder collega’s, maar ook in relatie tot partners – tot een resultaat leidt dat meer is dan de som der delen. Samenwerken is kennis, ervaring, maar ook uitdagingen delen.

WENDBAAR

Verandering is de enige constante. Dit vraagt van Mediahuis en zijn medewerkers een wendbare en flexibele houding. Wendbaarheid betekent dat je tijdig en gepast kunt reageren op het onverwachte. En dat je je collega’s hierin meekrijgt.

DOELTREFFEND

Doeltreffend zijn betekent op een efficiënte manier het beoogde doel kunnen bereiken, als persoon, maar ook in samenwerking met collega’s. Mediahuis werkt iedere dag opnieuw aan een werkomgeving die een resultaatgedreven inzet aanmoedigt en vertrouwen in de hand werkt.

Onze entiteiten

Mediahuis is een internationale mediagroep met een waaier van sterke merken en activiteiten in diverse Europese landen. Klik of hoover over de kaart en ontdek wat we doen in onze verschillende landen.

Bestuur & management

Focus op visie en leiderschap. Lees meer over onze raad van bestuur en het management.

Lees meer