Zoeken:

Leeuwarden/Antwerpen, 14 september – De aandeelhouders van NDC mediagroep, FB Oranjewoud en JM Fonds, hebben samen met Mediahuis Groep een principeakkoord bereikt over de overname van NDC door Mediahuis. Beide bedrijven zullen elkaar door deze overname versterken. De transactie is onderhevig aan goedkeuring door de mededingingsautoriteit ACM.

NDC mediagroep is het grootste onafhankelijke mediabedrijf in Noord-Nederland. Met de regionale dagbladen Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en tientallen lokale nieuws- en weekbladen, bereikt NDC wekelijks meer dan 2 miljoen mensen, zowel in print als online. De Europese mediagroep Mediahuis is in Nederland uitgever van NRC, De Telegraaf, De Limburger, Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en de Gooi- en Eemlander.

De huidige aandeelhouders FB Oranjewoud en JM Fonds zien in Mediahuis Groep de juiste strategische partner om NDC een duurzame toekomst te garanderen. De geplande overname versterkt beide partijen. Zo sluit de geografische dekking van NDC goed aan bij de overige activiteiten van Mediahuis in de Nederlandse markt. Tegelijkertijd vormen de NDC-merken een verrijking voor de Mediahuis-portfolio.

De overname stelt NDC mediagroep in staat om aan digitale en commerciële slagkracht te winnen. NDC zette de afgelopen jaren al belangrijke stappen in de digitale transformatie van haar organisatie en merken. Mediahuis voegt hier als groep de nodige schaalvoordelen en expertise aan toe om in een volgende fase de digitale transformatie van NDC te versnellen en haar onafhankelijke regionale journalistiek en leidende positie in Noord-Nederland succesvol te bestendigen. De sterke regionale identiteit van NDC mediagroep staat voor Mediahuis voorop.

Pier Baarsma, algemeen directeur NDC mediagroep:“Mediahuis is een sterk internationaal mediabedrijf met veel professionele knowhow, verstand van regionale kranten en de financiële middelen om ons verder te helpen in de digitale transformatie. Bij Mediahuis is de onderneming in veilige handen en is de continuïteit gegarandeerd. We maken straks, als alles volgens plan verloopt, deel uit van Mediahuis als zelfstandig dochterbedrijf. Met een eigen directie en twee noordelijke vertegenwoordigers in de Raad van Commissarissen heeft Mediahuis een garantie gegeven voor de regionale verankering van NDC.

Evert van Dijk, algemeen hoofdredacteur en directielid NDC mediagroep: “De journalistieke onafhankelijkheid en de regionale identiteit van onze titels staan voor Mediahuis voorop. De kracht van onze media is voor Mediahuis de reden om NDC als dochteronderneming in te lijven. Door de samenwerking binnen Mediahuis kunnen we de noodzakelijke digitale transformatie versnellen en mogelijk putten uit de beste verhalen van hun andere mooie titels. Zo bouwen we onze positie van marktleider in Noord-Nederland uit, verhogen we onze kwaliteit en kunnen we online nog meer aansluiting zoeken bij jongere doelgroepen.

Gert Ysebaert, CEO Mediahuis Groep: “De voortgaande digitalisering maakt het voor mediabedrijven noodzakelijk om de krachten te bundelen, schaalvoordelen optimaal te gebruiken en te leren van elkaars expertise. De sterke regionale merken van NDC, elk met hun eigen signatuur, hebben alles in zich om hun leidende marktpositie te versterken en hun onafhankelijke journalistiek verder te verankeren in de Noord-Nederlandse samenleving. We waarderen het dat de aandeelhouders van NDC mediagroep ons het vertrouwen geven om de toekomst van NDC op een duurzame manier te garanderen. We committeren ons richting de ruim twee miljoen mensen in Noord-Nederland om hun media te koesteren en een warm thuis te bieden binnen onze groep. We kijken ernaar uit om, zodra dat kan, de nieuwe NDC-collega’s binnen onze groep te verwelkomen.

Om de continuïteit binnen NDC te verzekeren dragen de huidige aandeelhouders FB Oranjewoud en JM Fonds beide een commissaris voor in de nieuw te vormen Raad van Commissarissen.
De geplande overname van NDC mediagroep door Mediahuis Groep is onderhevig aan goedkeuring door de Autoriteit Consument en Markt. Daarnaast is de ondernemingsraad van NDC mediagroep gevraagd te adviseren over de geplande overname.