Het Belang van Limburg is veel meer dan een regionale krant. De baseline Limburger en wereldburger geeft perfect weer hoe de lezer zich voelt en wat hij van zijn krant verwacht: volledige en betrouwbare informatie over lokale, regionale, nationale en internationale onderwerpen.

Met een historiek van meer dan 130 jaar blijft Het Belang van Limburg trouw aan de doelstellingen van zijn stichter Nicolaas Theelen: een stem geven aan de provincie en meebouwen aan de welvaart en het welzijn van alle mensen binnen de Limburgse samenleving.

Om die opdracht waar te maken, brengt de redactie elke dag een volledige nieuwskrant, in het weekend aangevuld met het katern De Plus, het consumentenmagazine De Markt, het tv-blad Hallo en het lifestylemagazine Sjiek. Met Hyperlokaal zoomt de krant – in print en online – diep in op het lokale nieuws.

Op de website hbvl.be serveert de redactie het nieuws van de dag en graven onze nieuwsjagers diep door in het regionieuws. Almaar meer Limburgers lezen Het Belang van Limburg ook op iPad, op tablets met een Android besturingssysteem en op iPhone.