Zoeken:

Mediahuis NV (‘Mediahuis’) is verheugd te kunnen bevestigen dat de overname van Independent News & Media plc (‘INM’) werd afgerond via een door het Ierse High Court goedgekeurde Scheme of Arrangement, overeenkomstig Hoofdstuk 1 van Deel 9 van de Ierse Vennootschapswet van 2014. Na de registratie van de beslissing van de High Court bij de Registrar of Companies zijn de bepalingen van het Scheme of Arrangement ondertussen ook effectief in werking getreden.

NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, NOCH GEHEEL, NOCH GEDEELTELIJK, IN, NAAR OF VANUIT EENDER WELK RECHTSGEBIED WAAR DIT EEN SCHENDING VAN DE TOEPASSELIJKE WETTEN OF VOORSCHRIFTEN ZOU BETEKENEN.

VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE

31 Juli 2019

AANBEVOLEN BOD MET BETALING IN CONTANTEN

voor

INDEPENDENT NEWS & MEDIA PLC

door

MEDIAHUIS NV

Mediahuis NV (‘Mediahuis’) is verheugd te kunnen bevestigen dat de overname van Independent News & Media plc (‘INM’) werd afgerond via een door het Ierse High Court goedgekeurde Scheme of Arrangement, overeenkomstig Hoofdstuk 1 van Deel 9 van de Ierse Vennootschapswet van 2014. Na de registratie van de beslissing van de High Court bij de Registrar of Companies zijn de bepalingen van het Scheme of Arrangement ondertussen ook effectief in werking getreden.

Wijzigingen binnen de raad van bestuur en directie van INM

Nu de overname een feit is, voert Mediahuis met ingang van vandaag een aantal wijzigingen door binnen de  directie en de raad van bestuur van INM. Tevens zal een Executive Committee worden opgericht.

  • Michael Doorly heeft ontslag genomen als Chief Executive Officer (CEO) van INM. Michael Doorly, die in oktober 2017 aangesteld werd als CEO en voordien een aantal senior functies bekleedde binnen de onderneming, is inmiddels ook teruggetreden als bestuurder van INM.
  • Marc Vangeel, voormalig CEO van Telegraaf Media Groep (TMG), volgt Michael Doorly op als CEO van INM. Marc Vangeel kan bogen op een loopbaan van meer dan 25 jaar in de mediasector en vervulde daarbij diverse rollen binnen de Mediahuis Groep. Vanaf 2017 leidde hij de succesvolle integratie van TMG in de Mediahuis Groep en zorgde hij tevens voor een versterking van TMG’s operationele en financiële prestaties.
  • Richard McClean, INM’s Managing Director of Publishing voor Ierland, werd aangesteld als Chief Operations Officer (COO). Richard McClean was sinds maart 2018 verantwoordelijk voor het toezicht op de commerciële en redactionele teams en was daarvoor Managing Director van INM in Noord-Ierland, een functie waarbij hij de verantwoordelijkheid had over de noordelijke titels en digitale producten van de groep.
  • Peter Vandermeersch, voormalig hoofdredacteur en directielid van de Nederlandse nieuwsmediagroep NRC Media, werd aangesteld als Publisher. In deze rol zal hij instaan voor de langetermijnstrategie van de nieuwstitels van INM. Hij zal toezien op de digitale transformatie van de nieuwsmerken van INM, de verdere ontwikkeling van haar papieren titels en de algemene merkpositionering. Peter Vandermeersch is al bijna drie decennia lang actief als journalist en bekleedde de functie van hoofdredacteur bij de Belgische krant De Standaard vooraleer hij in 2010 diezelfde rol opnam bij NRC.
  • Marc Vangeel, Richard McClean en Peter Vandermeersch vormen samen een nieuw opgericht Executive Committee, waaraan andere leden van het senior management van INM zullen rapporteren.
  • Om de continuïteit te helpen verzekeren en de integratie van INM in de Mediahuis Groep te stroomlijnen, stemde Murdoch MacLennan ermee in om aan te blijven als voorzitter van de raad van bestuur van INM.
  • Ook Fionnuala DugganKate Marsh en Len O’Hagan waren bereid om deel te blijven uitmaken van diezelfde raad van bestuur. De nieuwe leden die tot de raad van bestuur van INM benoemd werden, zijn Thomas Leysen, voorzitter van de raad van bestuur van Mediahuis, Gert Ysebaert, CEO van Mediahuis Groep, Paul Verwilt, Chief Operating Officer van Mediahuis Groep en Marc Vangeel, de nieuwe CEO van INM. Catriona MullaneJohn BatesonKieran Mulvey en Seamus Taaffe namen ontslag als bestuurder van INM.

Gert Ysebaert, CEO van Mediahuis Groep: “We zijn verheugd dat de overname van INM succesvol is afgerond en dat we een organisatie binnen onze groep mogen  verwelkomen die  kan terugblikken op een lange staat van dienst in het leveren van hoogwaardige journalistiek in Ierland. We zijn Michael Doorly zeer erkentelijk voor zijn vele jaren dienst bij INM in verschillende hoedanigheden en willen hem vooral bedanken voor het werk dat hij de afgelopen jaren heeft geleverd aan het roer van INM, op een moment dat het bedrijf door een uitdagende overgangsfase ging. Ik wens hem dan ook alle succes toe in de toekomst. Ik weet dat Marc Vangeel, Richard McClean en Peter Vandermeersch er naar uitkijken om aan de slag te gaan met het management en het personeel en werk te maken van de verdere ontwikkeling en digitale transformatie van INM als toonaangevend Iers mediabedrijf. Ik wens hen dan ook veel succes in hun nieuwe functie. Tot slot wil ik graag Murdoch McLennan bedanken om in te gaan op onze vraag  om aan te blijven als voorzitter van de raad van bestuur. Zijn ervaring en kennis zullen ongetwijfeld bijdragen tot het toekomstige succes van de onderneming in haar transformatie naar een private speler.”

Murdoch MacLennan, voorzitter van de raad van bestuur van INM: “Namens de raad van bestuur van INM ben ik blij dat deze overname nu is afgerond, dat de aandeelhouders in cash beloond zullen worden voor hun aandeelhouderschap en dat het bedrijf een boeiende toekomst tegemoet kan zien onder de vleugels van haar nieuwe eigenaar Mediahuis, een toonaangevende Europese mediagroep. Ik wil graag alle uittredende bestuursleden hartelijk danken voor hun engagement en niet-aflatende inzet voor INM en ik wens hen het allerbeste voor de toekomst. Het is een voorrecht om aan te blijven als voorzitter en toe te zien op de integratie van INM binnen Mediahuis. Ik ben er dan ook zeker van dat deze nieuwe stap in de geschiedenis van het bedrijf INM heel wat nieuwe operationele en digitale mogelijkheden zal bieden.”

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen metMediahuis  
An Steylemans (Head of Group Communication bij Mediahuis) +32 473 55 71 48
J.P. Morgan (Financieel adviseur van Mediahuis)  
Dwayne Lysaght / Gian Piero Sammartano / David Connern +44 20 7742 4000
Drury Porter Novelli (PR-adviseur van Mediahuis) +353 1 260 5000
Billy Murphy / Cathal Barry +353 87 231 3085
 

 

 

+353 87 227 9281

Dit document betreft de vertaling van  een Engelstalig document. Bij eventuele tegenstrijdigheden primeren de bepalingen van de Engelstalige versie.

Verklaring vereist door de regelgeving inzake overnames

De bestuurders van Mediahuis stemmen ermee in dat zij verantwoordelijk zijn voor de informatie die deze aankondiging bevat.  Ze verklaren daarbij alle redelijke stappen te hebben ondernomen om ervoor te zorgen dat de informatie in deze mededeling naar hun beste weten en overtuiging strookt met de feiten en dat er niets ontbreekt wat de draagwijdte ervan zou kunnen beïnvloeden.

Aanvullende informatie

J.P. Morgan Securities plc (‘J.P. Morgan’) is in het Verenigd Koninkrijk erkend door de PRA en gereguleerd door de PRA en de Financial Conduct Authority. J.P. Morgan treedt uitsluitend op als financieel adviseur van Mediahuis in het kader van deze overname. J.P. Morgan zal niemand anders als haar cliënt beschouwen in verband hiermee en zal niemand anders dan Mediahuis verantwoording verschuldigd zijn voor het bieden van de bescherming die wordt verleend aan cliënten van J.P. Morgan of haar gelieerde entiteiten, noch voor het geven van advies in verband met de overname of enige andere aangelegenheid waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen.

Deze aankondiging is uitsluitend ter informatie en is niet bedoeld als, noch maakt ze deel uit van, eender welk aanbod of uitnodiging, of het verzoek om een aanbod, tot het kopen of op een andere manier verwerven van effecten, tot het intekenen op de uitgifte van effecten, tot het verkopen of anderszins vervreemden van effecten of enig verzoek om over iets te stemmen of iets goed te keuren in om het even welk rechtsgebied op grond van de overname of anderszins, noch zal er sprake zijn van enige verkoop, uitgifte of overdracht van effecten in eender welk rechtsgebied in strijd met de toepasselijke wetgeving.

Deze aankondiging werd opgesteld in overeenstemming met de Ierse wetgeving. De informatie die hiermee openbaar wordt gemaakt is mogelijk niet dezelfde als die welke openbaar zou zijn gemaakt als deze aankondiging was opgesteld in overeenstemming met de wetgeving van rechtsgebieden buiten Ierland.

Algemeen

De bekendmaking, publicatie of verspreiding van deze aankondiging in of naar bepaalde rechtsgebieden kan worden beperkt door de wetgeving van die rechtsgebieden.  Dienovereenkomstig worden er geen kopieën van deze aankondiging of de andere documenten met betrekking tot de overname vrijgegeven, gepubliceerd, verstuurd of op een andere manier doorgestuurd, verspreid of verzonden in, naar of vanuit een rechtsgebied waarvoor zulke beperkingen gelden. Personen die dergelijke documenten ontvangen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gevolmachtigden, beheerders en bewaarders), dienen deze beperkingen na te leven.  Zo niet kan dit een inbreuk vormen op de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied.  Voor zover bij wet toegestaan wijst Mediahuis elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor iemands schending van zulke beperkingen af.