Zoeken:

Persoonsgegevens en Auteursrecht

De verstrekte persoonsgegevens voor dit redactionele initiatief worden verwerkt door Mediahuis NV, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen conform de Mediahuis privacy policy. Ik stuur deze originele teksten, foto’s, beelden geluiden in voor publicatie, (her)publicatie, (her)uitzending en exploitatie zonder vergoeding. Ik respecteerde de privacy en zorgde ervoor dat de afgebeelde personen akkoord zijn met de (her)publicatie, (her)uitzending en exploitatie. De uitgever beslist in alle vrijheid om de teksten, foto’s, beelden, geluiden te bewerken, (her)publiceren, (her)uitzenden en exploiteren. De teksten, foto’s, beelden, geluiden kunnen zonder vergoeding, voor de volledige periode waarin de teksten, foto’s, beelden, geluiden, auteursrechtelijk beschermd zijn, door de uitgever wereldwijd gebruikt worden voor onbeperkte (her)publicatie, (her)uitzending, en exploitatie ongeacht het medium in alle analoge en digitale communicatie, gedrukte media, op internetsites en archiveringssites. Ik vrijwaar de uitgever, zonder tijdsbeperking, voor alle eventuele aanspraken en vorderingen van derden met betrekking tot de door mij of via mij geleverde auteursrechtelijk beschermde werken, zoals (maar niet beperkt tot) onder meer vorderingen van beheersvennootschappen en auteursrechthebbenden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten zoals (maar niet beperkt tot) auteursrechten, originaliteit en eventuele inbreuk op de privacy. Ik verbind mij door de vrijwaring tot volledige terugbetaling aan de uitgever van alle vergoedingen, uitgaven, kosten en intresten bij onder meer minnelijke schikkingen en veroordelingen; waardoor de nadelige financiële gevolgen uiteindelijk volledig door mij zullen gedragen worden.