Via inmemoriam.be is het mogelijk om de overlijdensberichten te consulteren die verschenen zijn in Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad/De Gentenaar en De Standaard.

Op de website kunnen herinneringen opgehaald worden aan dierbare overledenen. Je kan er uiting geven aan je verdriet en troost vinden in de berichten en reacties van familie en vrienden. Inmemoriam.be bericht eveneens over het heengaan van bekende mensen.