Nieuws

05/03/2017

Mediahuis en VP Exploitatie bereiken overeenstemming met TMG over een aanbevolen bod in contanten op alle aandelen TMG

DIT DOCUMENT IS EEN VERTALING VAN EEN OORSPRONKELIJK IN DE ENGELSE TAAL OPGESTELD BERICHT EN WORDT UITSLUITEND VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN VERSTREKT. IN GEVAL VAN VERSCHILLEN TUSSEN BEIDE VERSIES PREVALEERT DE ENGELSE TEKST. AAN DE VERTALING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

Gezamenlijk persbericht
Dit is een gezamenlijk persbericht van Telegraaf Media Groep N.V. (‘TMG’), Mediahuis NV (‘Mediahuis’) en VP Exploitatie N.V. (‘VP Exploitatie’), ingevolge de bepalingen in artikel 4 lid 3, artikel 5 lid 1 en artikel 7 lid 4 van het Besluit openbare biedingen Wft (het ‘Bob’) in verband met het voorgenomen openbaar bod van Mediahuis en VP Exploitatie op het gehele geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van TMG. Deze aankondiging betreft geen openbaar bod, of uitnodiging voor een openbaar bod, tot koop of inschrijving op effecten. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht door middel van een daarvoor bestemd biedingsbericht, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving. Deze aankondiging is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel noch gedeeltelijk, direct noch indirect, in of naar de Verenigde Staten, Canada of Japan of elke andere jurisdictie, waarin een dergelijke publicatie of distributie onrechtmatig zou zijn.

Amsterdam, 5 Maart 2017

Mediahuis en VP Exploitatie bereiken overeenstemming met TMG over een aanbevolen bod in contanten op alle aandelen TMG

De vorming van een toonaangevend Nederlands-Belgisch multimedia bedrijf met een duurzame toekomst
Kernpunten van de transactie

 TMG, Mediahuis en VP Exploitatie bereiken voorwaardelijke overeenstemming over een openbaar bod van €6,00 (cum dividend) in contanten per aandeel TMG, waarmee het bod een totale aandeelhouderswaarde van circa €278 miljoen vertegenwoordigt
 TMG en Mediahuis vormen samen een toonaangevend Nederlands-Belgisch multimedia bedrijf met een duurzame toekomst
 Gezamenlijke 24/7 multimedia strategie gebaseerd op sterke en vertrouwde merken, gericht op nieuws en entertainment die consumenten bereiken via de verschillende kanalen en formats
 Lange termijn aandeelhouderschap van de nieuwe groep garandeeert lange termijn onafhankelijke journalistiek
 TMG behoudt haar eigen corporate identiteit en haar hoofdkantoor blijf in Amsterdam
 TMG continueert de eigen bestaande merken, zoals het iconische merk De Telegraaf
 De redacties van TMG zullen hun onafhankelijkheid en hun rechten onder de redactiestatuten behouden
 De Combinatie streeft naar groei. Bestaand plannen zullen worden doorgezet en geëvalueerd als onderdeel van een nieuwe, gezamenlijke strategie
 Geen materieel banenverlies voorzien als direct gevolg van het bod
 De bestaande arbeidsvoorwaarden van de TMG werknemers worden gerespecteerd
 TMG’s financiele draagkracht wordt versterkt, met mogelijkheden voor toekomstige investeringen
 Transactie wordt gesteund en aanbevolen door de Raad van Commissarissen van TMG
 De biedprijs vertegenwoordigt een premie van 72% ten opzichte van de slotkoers op de dag voorafgaand aan de eerste aankondiging van 14 december 2016, en een onmiddellijke en zekere waarde voor de aandeelhouders van TMG
 Mediahuis en VP Exploitatie hebben samen een meerderheid van 59,25% van de aandelen TMG
 Een concept biedingsbericht zal uiterlijk op 8 maart 2017 bij de AFM worden ingediend

Amsterdam, 5 maart 2017 – TMG, Mediahuis en VP Exploitatie (samen de ‘Bieder’ of het ‘Consortium’) maken vandaag gezamenlijk bekend een voorwaardelijke overeenkomst (het ‘Merger Protocol’) te hebben getekend met betrekking tot een aanbevolen openbaar bod in contanten door Mediahuis en VP Exploitatie op alle geplaatste en uitstaande aandelen en certificaten van aandelen in het kapitaal van TMG (de ‘Aandelen’), tegen een biedprijs van €6,00 (cum dividend) per aandeel TMG (het ‘Bod’ en de ‘Biedprijs’). De Biedprijs vertegenwoordigt een premie van 72% ten opzichte van de slotkoers op de dag voorafgaand aan de eerste aankondiging van 14 december 2016. Door de Combinatie ontstaat een toonaangevend Nederlands-Belgisch multimedia bedrijf met een duurzame toekomst en een focus op lange termijn waardecreatie.

Jan Nooitgedagt van TMG: “Na zorgvuldig de voor ons beschikbare verschillende strategische opties te hebben afgewogen, is de Raad van Commissarissen tot de conclusie gekomen dat een samenwerking met Mediahuis en VP Exploitatie volledig onze strategie steunt en TMG een solide toekomst biedt. We zijn door een zeer uitgebreid proces gegaan, inclusief een zorgvuldige analyse van de voorgenomen interesse van Talpa. Wij hebben besloten met beide partijen de discussie aan te gaan, maar zijn tot de conclusie gekomen dat het Talpa alternatief niet haalbaar zou zijn, omdat Mediahuis en VP Exploitatie hebben verklaard dat hun 59,25% aandelenbelang van strategische aard is en niet te koop staat, zelfs niet in het geval een hoger bod gedaan wordt. Dit heeft geleid tot de beslissing om door te gaan met de onderhandelingen met Mediahuis en VP Exploitatie, met als resultaat een verbeterd bod. Met een prijs van €6,00, die een premie van 72% inhoudt, menen wij dat het bod eerlijk is voor onze aandeelhouders. De overtuigende visie voor de onderneming als geheel, en in het bijzonder voor de kern print en online nieuwsmerken, evenals een gezamenlijke 24/7 strategie, stelt de toekomst van de onderneming veilig. We zijn dan ook sterk van mening dat de combinatie in het beste belang van de vennootschap, het lange termijn succes van de onderneming en haar belangrijkste stakeholders is. Onze aanbeveling van het bod zorgt ook voor de duidelijkheid die TMG momenteel nodig heeft.”

Gert Ysebaert, CEO van Mediahuis: “De aankondiging van vandaag is een belangrijke mijlpaal in de vorming van een succesvol, stabiel en leidend multimediabedrijf met een focus op Nederland en België. Samen met TMG hebben we de mogelijkheid om de winnaar te zijn in een sterk veranderend medialandschap. Door de krachtenbundeling staan we sterker in de markt van consumenten en adverteerders en kunnen we verder investeren in innovatie. Onze lange termijn visie, ondersteund door stabiele aandeelhouders, zal TMG de nodige slagkracht en eenheid geven. Wij zijn ervan overtuigd dat de toekomst van TMG gegarandeerd is in de combinatie met Mediahuis en wij verwelkomen alle medewerkers van TMG in onze groep”.

Guus van Puijenbroek van VP Exploitatie: “Mijn familie is al decennialang nauw betrokken bij de onderneming van TMG. De nieuwe combinatie van Mediahuis en TMG zal een aantrekkelijke, betrouwbare werkgever voor journalisten en andere medewerkers zijn, en wij zijn er trots op om als aandeelhouder van de nieuwe combinatie betrokken te blijven. We hebben gezocht naar een veilige haven voor TMG om de sterke onafhankelijke journalistiek met de onderscheidende nieuwsmerken, zoals het iconische Nederlandse merk De Telegraaf, te waarborgen. Wij zijn zeer verheugd een sterke partner als Mediahuis te hebben gevonden die de waarden en visie van onze familie deelt, om TMG, zijn nieuwsmerken en haar medewerkers een duidelijke toekomst met een overtuigende strategie te bieden. Wij kijken er naar uit om de nieuwe Nederlands-Belgische multimediagroep, die een duidelijke strategie en operationele toegevoegde waarde heeft, verder te ontwikkelen”.

Strategische rationale

Mediahuis, VP Exploitatie en TMG vinden dat de combinatie van Mediahuis en TMG (de ‘Combinatie’) een leidend Nederlands-Belgische multimediaal bedrijf zal vormen met een duurzame toekomst en een focus op lange termijn waardecreatie. Mediahuis zal TMG ondersteunen om zijn ondernemingsstrategie uit te voeren, de resultaten te verbeteren, te investeren in zijn bestaande divisies en de digitale groei te versnellen. De klanten van TMG krijgen toegang tot het sterkste aanbod in onafhankelijke journalistiek in print, digitaal en video. Adverteerders van TMG bereiken een brede groep van consumenten via multimediale platformen.

De krachtenbundeling zal resulteren in een significante toename van toekomstige commerciële en financiële slagkracht, die cruciaal is om concurrerend te blijven in een voortdurend veranderend medialandschap met veel nieuwe en digitale spelers. Mediahuis is één van de toonaangevende mediabedrijven in België en Nederland en is uitgever van sterke Nederlandse nieuwsmerken zoals NRC Handelsblad, NRC Next en De Limburger. Mediahuis heeft een diep geloof in onafhankelijke journalistiek en sterke en relevante media die een positieve bijdrage leveren aan mens en samenleving.
Mediahuis en VP Exploitatie verwachten de kerndivisie om te vormen in een gezond bedrijf, op basis van een langdurige ervaring op het gebied van nieuwsmedia en met een continu oog op nieuwe groeiende digitale activiteiten. Zowel Mediahuis als VP Exploitatie heeft uitgebreide ervaring en een sterk track record om management teams en redactieraden te ondersteunen bij de uitvoering van hun businessplannen, met garantie van de onafhankelijkheid van de redactieraden.

Steun en aanbeveling van het Bod

Op 25 augustus 2016, heeft het Consortium een niet-bindend indicatief bod aan TMG gedaan, met een prijs van €4,70. Het Consortium heeft de strategische rationale voor een combinatie van Mediahuis en TMG uiteengezet. Na ontvangst van dit indicatieve bod, hebben de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen overwogen of een van hun leden een belangenconflict met betrekking tot het Bod zou hebben. Er is vastgesteld dat de heer A.R. van Puijenbroek, een van de leden van de Raad van Commissarissen, een belangenconflict heeft. De heer A.R. van Puijenbroek heeft sindsdien niet deelgenomen aan de beraadslagingen en de besluitvorming over het Bod.
Het Consortium heeft na verdere besprekingen en correspondentie op 28 oktober 2016 een verhoogd niet-bindend indicatief bod aan TMG gedaan, met een prijs van €5,25 per Aandeel. Na verder overleg, heeft TMG het Consortium toegelaten om een gericht due diligence onderzoek te doen. Op 14 december 2016 heeft het Consortium zijn eerste publieke aankondiging gedaan met betrekking tot het voorgenomen bod op TMG.

Talpa Holding N.V. (‘Talpa’) heeft haar interesse in TMG op 23 januari 2017 aangekondigd, met een indicatieve biedprijs van €5,90 (cum dividend) nadat aan Talpa toegang was verleend tot eenzelfde due dligence. Deze prijs is geëvenaard door Mediahuis en VP Exploitatie op 20 februari 2017. Op 1 maart 2017 heeft Talpa zijn biedprijs verhoogd tot €6,35 (cum dividend) per Aandeel. Vandaag hebben Mediahuis en VP Exploitatie een prijs van €6,00 (cum dividend) per Aandeel geboden.
Gedurende het overleg met het Consortium, zijn de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen veelvuldig bij elkaar geweest om de ontwikkelingen in het proces te bespreken.
Op 5 maart 2017 heeft de Raad van Commissarissen besloten om de leden van de Raad van Bestuur te schorsen. Als gevolg hiervan is de Raad van Commissarissen belast met de bestuurlijke taak van de Raad van Bestuur, in overeenstemming met de statuten van TMG.

Na een zorgvuldige afweging van de strategische onderbouwing, de financiële en sociale aspecten en de consequenties van het Bod, is de Raad van Commissarissen, ook in zijn tijdelijke hoedanigheid van Raad van Bestuur, van oordeel dat het Consortium een faire Biedprijs biedt. Aanvaarding van het Bod is in het belang van TMG, het duurzame succes van haar onderneming en haar stakeholders; de journalistieke kwaliteit zal gewaarborgd blijven en verder worden ontwikkeld in de Combinatie.

Na Talpa’s eerste publieke aankondiging, hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen Talpa’s indicatieve bieding grondig beoordeeld en hebben zij gesprekken gevoerd met Talpa. Zij hebben Talpa toestemming gegeven om een due dilligence onderzoek uit te voeren en dit af te ronden, en zij hebben de voorwaarden van een mogelijk Merger Protocol besproken. Het voorstel van Talpa, zoals steeds en voor het laatst op woensdag 1 maart jl. bevestigd, heeft als voorwaarde dat 95%, en onder bepaalde voorwaarden – waaronder dat Mediahuis haar belang aan Talpa zou aanbieden – 80% van de Aandelen moet worden aangemeld. Dit betekent de facto dat VP Exploitatie en (in de tussentijd) Mediahuis bereid zouden moeten zijn om hun aandelen aan te bieden aan Talpa om dit bod enige kans van slagen te geven. Mediahuis en VP Exploitatie hebben herhaaldelijk publiekelijk, maar ook schriftelijk aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, aangegeven dat zij daartoe niet bereid zouden zijn. Een succesvol bod van Talpa is daarmee onrealistisch geworden. Talpa houdt de mogelijkheid om, ook na uitvoering van het Merger Protocol, met Mediahuis en VP Exploitatie een overeenkomst te sluiten om een oplossing te vinden met betrekking tot het huidige aandelenpakket van Talpa in TMG.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van TMG hebben het Bod uitvoerig besproken en geanalyseerd samen met hun financiële en juridische adviseurs. De Raad van Commissarissen, ook in zijn tijdelijke hoedanigheid van Raad van Bestuur, heeft vastgesteld dat het voorstel van het Consortium in het belang van TMG, het duurzame succes van haar onderneming en haar stakeholders is. De strategische match gecombineerd met de Niet-Financiele Convenanten (zoals hieronder gedefinieerd) en de dealzekerheid van het Bod, zorgt voor duidelijkheid en een strategische richting voor TMG’s business, de positie van de werknemers (waaronder steun voor Terra Nova en de 24/7 multimedia strategie), waarborg van de kwaliteit van de journalistiek en de onafhankelijkheid van de redactieraden, behoud van belangrijke merken, investeringen in verschillende digitale initiatieven en een veerkrachtig financieel beleid. De Raad van Commissarissen hecht veel belang aan deze duidelijkheid.

Op 5 maart 2017 hebben zowel ABN AMRO als Rabobank fairness opinies verstrekt aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Rothschild heeft een fairness opinie verstrekt aan de Raad van Commissarissen. Per die datum, en afhankelijk van de factoren en aannames die in ieder van de opinies uiteen zijn gezet, is de €6,00 per Aandeel in contanten die wordt betaald aan de aandeelhouders onder het Bod, fair (redelijk), vanuit een financieel oogpunt, voor de aandeelhouders.
Met verwijzing naar het voorgaande, ondersteunt de Raad van Commissarissen, eveneens handelend in zijn tijdelijke hoedanigheid als Raad van Bestuur, het Bod volledig en beveelt hij het Bod aan voor aanvaarding door de aandeelhouders van TMG. De Raad van Commissarissen beveelt de aandeelhouders van TMG verder aan voor de BAVA besluiten met betrekking tot het Bod te stemmen. De aankondigde ondersteuning en aanbeveling is onderhevig aan de voorwaarden van het Merger Protocol, inclusief de afronding van relevante advies- en consultatieprocessen met de centrale ondernemingsraad van TMG en de redactieraden.

De financiering van het Bod

Het bod waardeert 100% van de Aandelen op circa €278 miljoen. Het Consortium heeft zich gecommitteerd het Bod te financieren en haar verplichtingen voortvloeiende uit het Bod te voldoen. Mediahuis en VP Exploitatie zullen het Bod financieren met gebruikmaking van schuldfaciliteiten. Mediahuis is een financiering aangegaan met ING Bank N.V. onder gebruikelijke voorwaarden.
Niet-Financiële Convenanten
TMG, Mediahuis en VP Exploitatie zijn bepaalde niet-financiële afspraken aangegaan met betrekking tot tot corporate governance, onafhankelijke redacties, organisatie en merken, werknemers en strategie die van toepassing zullen zijn tot 31 december 2019 (de ‘Niet-Financiële Convenanten’) met dien verstande dat bepaalde Niet-Financiële Convenanten een langere duur kennen.

Corporate governance

Na de succesvolle afronding van het Bod, zal de Raad van Commissarissen als volgt zijn samengesteld: drie leden van de Raad van Commissarissen zullen voor benoeming worden voorgedragen door de Bieder, waarvan één de heer A.R. van Puijenbroek, en twee onafhankelijke leden zullen voor benoeming worden voorgedragen door de Raad van Commissarissen, waarvan één de heer J.J. Nooitgedagt, die ook de onafhankelijke voorzitter van de Raad van Commissarissen zal zijn.
De Raad van Commissarissen zal de samenstelling van de Raad van Bestuur per de settlement datum van het Bod bepalen. De samenstelling van de Raad van Bestuur zal in het biedingsbericht worden opgenomen.
Het Merger Protocol bevat gebruikelijke regelingen ter bescherming van mogelijke minderheidsaandeelhouders na voltooiing van het Bod.

Redactionele onafhankelijkheid

Het Consortium gelooft sterk in de kracht en het belang van onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek en zal erover waken dat de redactieraden hun onafhankelijkheid en hun rechten voortvloeiend uit de redactiestatuten behouden.

Organisatie en merken

De TMG groep zal haar corporate identiteit behouden; haar hoofdkantoor, centraal management en de belangrijkste ondersteunende functies blijven in Amsterdam. TMG zal een separate juridische entiteit en organisatie blijven. TMG zal blijven werken met de bestaande merken, zoals het iconische merk De Telegraaf.

Werknemers

Het Consortium beschouwt de werknemers van vitaal belang voor het succes van de Combinatie. Het Consortium zal de bestaande arbeidsvoorwaarden van werknemers van TMG respecteren, inclusief bestaande sociale plannen, winstdelingsplannen, convenanten (inclusief convenanten met de centrale ondernemingsraad van TMG) en de collectieve arbeidsovereenkomsten voor de overeengekomen duur van deze voorzieningen en overeenkomsten, of, indien eerder, totdat nieuwe plannen en/of overeenkomsten in de plaats daarvan komen ter vervanging van deze rechten. Het Consortium zal ervoor zorgen dat de werknemers voldoende opleidingsbudget krijgen en dat hen voldoende ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden, in lijn met de voorzieningen die hiervoor reeds bestaan.
Volgend op voltooiing van het Bod, zal selectie voor eventueel overlappende posities binnen de Combinatie plaatsvinden op basis van behoorlijke allocatie principes, zoals ‘de beste persoon voor de functie’ of enig ander objectief ondernemingsgerelateerd principe (dit is ook van toepassing op werknemers van relevante stafafdelingen). Het huidige aantal FTEs van de redacties zal behouden blijven. Bestaande plannen zullen worden voortgezet en geëvalueerd als onderdeel van de nieuwe, gezamenlijke strategie.

Strategie

De gezamenlijke strategie van de combinatie Mediahuis en TMG is geënt op sterke en vertrouwde merken. De Combinatie zal uitgroeien tot een Nederlands-Belgisch mediabedrijf met een focus op lange termijn waardecreatie. De 24/7 multimediale strategie van de Combinatie heeft als doel de consument te bereiken met nieuws en entertainment via de verschillende kanalen (vb. online, mobiel, print, video/OTT en radio) en formats (vb. video, tekst, beeld en VR). De Combinatie richt zich op het leveren van de juiste content op het juiste moment via het juiste kanaal met de best mogelijke gebruikerservaring, bouwend op de kracht van de sterke en vertrouwde mediamerken; dit moet leiden tot hogere en meer gediversifieerde opbrengsten per klant.
De Combinatie zal doorgaan met het uitbreiden van haar portfolio van ‘digital only’-content en geclassificeerde en e-commerce merken, alsmede haar platformen die nodig zijn voor toekomstige groei en duurzaamheid van de Combinatie. De Combinatie zal adverteerders efficiënte oplossingen bieden, met behulp van data, het targeten van gebruikers en het cross-media aanbod, inclusief video. Strategische samenwerkingen in technologie, content en commercialisering zullen essentieel zijn voor het succes van de Combinatie.

De belangrijkste elementen van de strategische rationale van de Combinatie omvatten de volgende:
 de significant verbeterde marktpositie van de Combinatie die leidt tot:
o een nog sterkere positie ten opzichte van oude en nieuwe concurrenten;
o de introductie van nieuwe consumenten en contentmodellen;
o een breder palet van multimedia consumentenbereik voor adverteerders die profiteren van een groter aanbod van data en merkenbereik;
o een grotere aantrekkelijkheid voor potentiële partners en nieuwe talenten als gevolg van een groter aanbod van merken, activiteiten en internationale mogelijkheden;
 de mogelijkheid om kennis en data te delen, waardoor betere producten ontwikkeld kunnen worden wat bijdraagt aan omzetgroei op de consumenten- en de adverteerdersmarkten;
 substantiële schaalvoordelen in technologie, industriële activiteiten, support services en inkoopkracht, wat de kosten zal verlagen en uitzicht biedt op een gezond kernbedrijf;
 de mogelijkheid om substantiële investeringen te doen in content, technologie en innovatie om de lange termijn duurzaamheid en groei te steunen;
 het versterken en verbeteren van de winstgevendheid van de digitale merken door cross-border uitbreiding en het delen van technologie en data; en
 de verkoop van Keesing, waardoor Keesing zich verder internationaal kan ontwikkelen.

Voorwaarden voor het uitbrengen Bod

Het Bod zal worden uitgebracht indien voldaan wordt aan, of afstand gedaan wordt van, de volgende voorwaarden die gebruikelijk zijn voor een transactie als deze:
(i) formele indiening van alle verplichte mededingingsrechtelijke filings bij de mededingingsrechtelijke autoriteiten;
(i) geen materiële schending van het Merger Protocol;
(ii) afronding van de adviesprocedure met de centrale ondernemingsraad van TMG;
(iii) afronding van de consultatieprocedures met de redactieraden in overeenstemming met de redactiestatuten;
(iv) geen intrekking of wijziging van de aanbeveling van het Bod door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen;
(v) geen uitoefening van de call optie door de Stichting Preferente Aandelen Telegraaf Media Groep N.V. voor de uitgifte van preferente beschermingsaandelen;
(vi) geen “material adverse effect”;
(vii) verkrijging van goedkeuring van de AFM van het biedingsbericht;
(viii) geen Concurrerende Bieding (zoals hieronder gedefinieerd), anders dan een Concurrerende Bieding van Talpa of aan haar gelieerde partijen;
(ix) geen schorsing of beëindiging van de handel in de Aandelen op Euronext Amsterdam als gevolg van een noteringsmaatregel genomen door Euronext Amsterdam;
(x) geen mededeling van de AFM dat het beleggingsinstellingen niet zou zijn toegestaan om medewerking te verlenen aan het Bod; en
(xi) geen uitvaardiging, tenuitvoerlegging of van toepassing verklaring van een bevel, uitstel, vonnis of verordening dat het uitbrengen en/of de voltooiing van het Bod verbiedt;

Indien en wanneer het Bod wordt uitgebracht, zal gestanddoening van het Bod afhankelijk zijn van het voldoen aan of afstand doen van de volgende voorwaarden die gebruikelijk zijn voor een transactie als deze:
(i) aanmelding van ten minste 70% van de Aandelen (de Bieder kan van deze voorwaarde eenzijdig afstand doen gezien het huidige meerderheidsbelang van Mediahuis en VP Exploitatie);
(ii) mededingingsrechtelijke goedkeuring is verkregen;
(iii) de buitengewone algemene vergadering (‘BAVA’) of de volgende BAVA heeft bepaalde besluiten aangenomen;
(iv) geen materiële schending van het Merger Protocol;
(v) afronding van de adviesprocedure met de centrale ondernemingsraad van TMG;
(vi) afronding van de consultatieprocedures met de redactieraden in overeenstemming met de redactiestatuten;
(xii) geen “material adverse effect”;
(xiii) geen Concurrerende Bieding, anders dan een Concurrerende Bieding van Talpa of aan haar gelieerde partijen;
(xiv) geen intrekking of wijziging van de aanbeveling van het Bod door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen;
(vii) geen uitoefening van de call optie door de Stichting Preferente Aandelen Telegraaf Media Groep N.V. voor de uitgifte van preferente beschermingsaandelen en akkoord voor beëindiging van de call optie-overeenkomst door de Stichting;
(xv) geen schorsing of beëindiging van de handel in de Aandelen op Euronext Amsterdam als gevolg van een noteringsmaatregel genomen door Euronext Amsterdam;
(xvi) geen mededeling van de AFM dat het beleggingsinstellingen niet zou zijn toegestaan om medewerking te verlenen aan het Bod; en
(xvii) geen uitvaardiging, tenuitvoerlegging of van toepassing verklaring van een bevel, uitstel, vonnis of verordening dat het uitbrengen en/of de voltooiing van het Bod verbiedt.

Beëindigingsvergoeding

In het geval dat het Merger Protocol wordt beëindigd op grond van een wijziging van de aanbeveling van het Bod als gevolg van een – niet door de Bieder geëvenaard – Concurrerend Bod, zal TMG een beëindigingsvergoeding van €2,74 miljoen betalen aan de Bieder.
In geval van beëindiging van het Merger Protocol door TMG als gevolg van het niet verkrijgen van mededingingsrechtelijke goedkeuring uiterlijk op 31 december 2017, en onder voorwaarde dat het niet verkrijgen van de mededingingsrechtelijke goedkeuring niet het gevolg is van een schending van het Merger Protocol door TMG, zal de Bieder een beëindigingsvergoeding van € 6,17 miljoen betalen aan TMG.

Concurrerend Bod

TMG en het Consortium mogen ieder het Merger Protocol beëindigen indien een bona fide derde partij een bod uitbrengt dat (i) naar het redelijke oordeel van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen gunstiger is voor TMG, haar onderneming, haar duurzame succes en haar stakeholders dan het Bod en een realistische mate van dealzekerheid kent en (ii) de Biedprijs van €6,00 met ten minste 8% overstijgt (een ‘Concurrerend Bod’).
In het geval van een Concurrend Bod, zal het Consortium de mogelijkheid worden geboden om het Concurrend Bod te evenaren, in welk geval het TMG niet zal zijn toegestaan om het Merger Protocol te beëindigen. Enig concurrerend bod volgend op het geëvenaarde bod zal 4,5% hoger moeten liggen en Bieder zal wederom het recht hebben om dat bod te evenaren. In het kader van het Merger Protocol heeft TMG de gebruikelijke exclusiviteitsafspraken gemaakt waaronder het TMG niet is toegestaan derden te benaderen of uit te nodigen voor een gesprek, of in gesprek te gaan met derden, over het doen van een bod.

Indicatief tijdschema

Het Consortium en TMG streven ernaar alle benodigde goedkeuringen, waaronder goedkeuring van de mededingingsautoriteiten, zo spoedig mogelijk te verkrijgen. De partijen hebben er vertrouwen in dat het Consortium alle mededingings- en toezichthoudende goedkeuringen zal verkrijgen. De medezeggenschapsprocedures met de centrale ondernemingsraad van TMG en de consultatieprocedures met de redactieraden van TMG gaan onmiddellijk van start (voor zover ze nog niet gestart zijn), met de intentie om de procedures voor aanvang van het Bod af te ronden.
Het Consortium zal niet later dan op 8 maart 2017 een verzoek indienen tot goedkeuring van het biedingsbericht aan de AFM en zal het biedingsbericht kort na goedkeuring publiceren, in overeenstemming met de geldende wettelijke tijdslijn.
TMG zal ten minste zes werkdagen voor de afloop van de aanmeldingstermijn van het Bod een informatieve buitengewone algemene vergadering houden om de aandeelhouders te informeren over het Bod en om bepaalde besluiten die als voorwaarde dienen voor de gestanddoening van het Bod aan te nemen, ingevolge artikel 18 lid 1 van het Bob Wft.
Op basis van de benodigde stappen en onder voorbehoud van de benodigde goedkeuringen, verwachten het Consortium en TMG dat het Bod in het derde kwartaal van 2017 zal worden afgerond.

Adviseurs

In relatie tot de transactie zijn de financiële adviseurs van TMG: ABN AMRO Bank N.V. en de Coöperatieve Rabobank U.A. De juridische adviseur is Allen&Overy LLP, kantoor Amsterdam. Voor de Raad van Commissarissen is Van Doorne N.V. de juridische adviseur en Rothschild de financiële adviseur. De communicatie adviseur is Citigate First Financial.
Namens Mediahuis, treedt ING Bank N.V. op als financieel adviseur en Linklaters LLP, kantoor Amsterdam treedt op als juridisch adviseur. De communicatie adviseur is Hill+Knowlton Strategies.
Namens VP Exploitatie, treeedt Alantra Corporate Finance B.V. op als financieel adviseur en De Brauw Blackstone Westbroek N.V. treedt op als juridisch adviseur. De communicatie adivseur is Hill+Knowlton Strategies.

***
Over Mediahuis Mediahuis Mediahuis, een van de leidinggevende mediagroepen in België en Nederland, is uitgever van sterke nieuwsmerken als De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, NRC Handelsblad en nrc.next. Het bedrijf exploiteert belangrijke classifieds-platformen als Jobat, Hebbes, Zimmo en Vroom. Mediahuis verkoopt in zijn huidige samenstelling dagelijks ongeveer 760.000 kranten en bereikt met haar verschillende nieuwssites meer dan 1,6 miljoen digitale nieuwsconsumenten op dagbasis. Mediahuis gelooft onvoorwaardelijk in onafhankelijke journalistiek en sterke en relevante media die een positieve bijdrage leveren voor mens en maatschappij. Vanuit die visie investeert het bedrijf permanent in zijn sterke nieuwsmerken, zowel op papier als digitaal.

Over VP Exploitatie VP Exploitatie is een onafhankelijke Nederlandse investerings- en beheermaatschappij van de familie Van Puijenbroek, met investeringen in effecten, deelnemingen, onroerend goed en andere vermogensbestanddelen. De strategie van VP Exploitatie is gericht op het investeren in Nederlandse en Belgische ondernemingen. VP Exploitatie hanteert als betrokken aandeelhouder een focus op lange-termijn waardecreatie. VP Exploitatie beperkt zich in haar investeringsbeleid niet tot ondernemingen in specifieke sectoren.

Over Telegraaf Media Groep Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) is één van de grootste mediabedrijven in Nederland, met sterke merken als De Telegraaf, DFT, Telesport, Metro, Autovisie, Privé en VROUW; regionale dagbladen zoals Noordhollands Dagblad en Gooi- en Eemlander; digitale merken zoals GeenStijl, Dumpert en Gaspedaal; Classic FM en – via een strategisch partnership met Talpa – de landelijke radiozenders Sky Radio, Radio Veronica, Radio 538 en Radio 10. Daarnaast hebben we tientallen andere merken en titels die zich richten op lokale nieuwsvoorziening, entertainment of e-commerce (o.a. GroupDeal). Via Keesing Media Group zijn we marktleider in Europa in puzzelbladen en digitale puzzels. Onze missie is consumenten 24 uur per dag, 7 dagen per week te voorzien van hoogwaardige, gepersonaliseerde en relevante content op het gebied van nieuws, sport en entertainment, via alle denkbare distributievormen. Voor meer informatie over TMG ga naar: www.tmg.nl.

Restricties en toekomstgerichte verklaringen
Deze aankondiging bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7(1) van Verordening 596/2014 van het Europees Parlement en van de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening Marktmisbruik) en wordt gedaan overeenkomstig artikel 17 van de Verordening Marktmisbruik.

23/02/2017

Mediahuis in top 10 meest aantrekkelijke werkgevers

Mediahuis staat in de top 10 van de meest aantrekkelijke werkgevers van Vlaanderen. De ranglijst wordt opgesteld door uitzendbureau Randstad, op basis van een marktonderzoek bij 15.000 Belgen tussen 18 en 65 jaar. De studie hanteert 17 bouwstenen die de aantrekkingskracht van een bedrijf bepalen. Zo wordt gepeild naar onder andere de arbeidsvoorwaarden, de werksfeer, de financiële gezondheid van het bedrijf, de opleidingsmogelijkheden, de work-life balance, enz.

Meer informatie vindu u hier en op randstad.be.

19/02/2017

Mediahuis en VP Exploitatie bevestigen voorgenomen gezamenlijk bod op TMG

– Indicatieve niet-bindende prijs van € 5,90 per aandeel TMG
– Navitas-belang van 6,7% aangekocht door Mediahuis
– Nu zekerheid over bijna 60% aandelen TMG
– Beschikking over toegezegde financiering op basis van “certain funds”
– Verwachting dat proces snel afgerond kan worden

Mediahuis NV en VP Exploitatie N.V. bevestigen hun voornemen om gezamenlijk een openbaar bod uit te brengen op alle uitstaande aandelen van de Telegraaf Media Groep N.V. (TMG). Nu de due dilligence is afgerond en na gesprekken met de onderneming verhogen Mediahuis en VP Exploitatie hun indicatieve niet-bindende prijs naar € 5,90 per aandeel TMG wat een premie van 70% inhoudt ten opzichte van de slotkoers van 13 december 2016, de dag voorafgaand aan de aankondiging van Mediahuis en TMG van het voornemen een openbaar bod uit te brengen. Samen hebben ze nu de beschikking over bijna 60% van de aandelen TMG.

Mediahuis heeft het aandelenbelang van 6,7% dat Navitas B.V. houdt in TMG overgenomen voor een prijs van € 5,90 per aandeel. De overeenkomst met Navitas volgt op de eerder aangegane en aangekondigde onherroepelijke toezegging (irrevocable) voor het belang van Navitas in TMG. “Wij vinden dat de combinatie TMG-Mediahuis in het belang is van alle betrokkenen. Daarnaast is de prijs fair in het licht van de positie waarin TMG zich anno 2017 begeeft. Om die redenen hebben wij onze aandelen aan Mediahuis verkocht”, zegt Rense Jonk van Navitas Capital.

Met de belangen van VP Exploitatie, Delta Lloyd Levensverzekeringen en Navitas hebben Mediahuis en VP Exploitatie zekerheid over bijna 60% van de aandelen in TMG, waarbij geldt dat de aandelen van Delta Lloyd direct zullen worden geleverd op het moment dat Mediahuis en VP Exploitatie het bod uitbrengen, tegen betaling van de biedprijs. Mediahuis en VP Exploitatie zullen uiterlijk 8 maart 2017 een aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht indienen bij de Autoriteit Financiele Markten (AFM).

Mediahuis en VP Exploitatie hebben hun nieuwe indicatieve niet-bindende prijs, alsmede hun zekerheid over bijna 60% van de aandelen in een alomvattend, finaal voorstel bekend gemaakt bij de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen in de verwachting dat het proces richting een biedingsbericht nu snel afgerond kan worden.
Guus van Puijenbroek, directeur van VP Exploitatie: “Ik ben verheugd dat wij nu kunnen rekenen op de definitieve steun van bijna 60% van de aandeelhouders van TMG. De afgelopen periode hebben wij met onze familie ook gebruikt om de ontstane situatie na het bericht van John de Mol te bestuderen. Wij hebben zeer goed gekeken naar alle mogelijke scenario’s en de gevolgen daarvan voor alle stakeholders. Daarbij is een belangrijk deel van onze aandacht uitgegaan naar de toekomstmogelijkheden van onafhankelijke journalistiek via onderscheidende nieuwsmerken. Deze oriëntatie bevestigt onze overtuiging dat de verdere toekomst van TMG het beste is gewaarborgd in een combinatie met Mediahuis. Om die reden gaan wij definitief voor deze combinatie.”

Gert Ysebaert, CEO van Mediahuis: “Het boekenonderzoek dat wij de afgelopen periode hebben gedaan rechtvaardigt onze nieuwe indicatieve prijs, maar geen hogere. Dit is een prijs die ook recht doet aan onze intentie om nu snel tot een afronding te komen samen met management en commissarissen van TMG. Deze prijs en het gegeven dat wij samen met VP Exploitatie al over bijna 60% van de aandelen beschikken, maken de verwachting op spoedige afronding reëel. Wij willen ook graag om de tafel met Talpa Holding, zodat er goed overleg kan plaatsvinden over de bestaande en toekomstige relaties tussen Talpa en TMG, en waarbij wij continuering van het aandelenbelang van Talpa in TMG zeker niet bij voorbaat uitsluiten. Bovenal is het in het belang van journalisten en andere medewerkers, maar ook van de vele nieuwsconsumenten die TMG bedient, dat er nu snel duidelijkheid en stabiliteit binnen TMG komt.”

Doel van het voorstel is om met de combinatie Mediahuis-TMG te komen tot een toonaangevend multimediabedrijf, dat op lange termijn succesvol blijft op de Nederlandse en Belgische markt. Mediahuis en VP Exploitatie zien een sterke strategische logica voor deze voorgenomen krachtenbundeling, die de beste waarborg vormt voor een duurzame toekomst van onafhankelijke journalistiek via eigen redacties en met de verschillende nieuwsmerken van TMG.
VP Exploitatie zal bij het slagen van de transactie aandeelhouder worden van de Nederlands-Belgische combinatie.
Mediahuis en VP Exploitatie bevestigen dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om aan hun verplichtingen onder het voorgenomen bod te voldoen. Mediahuis en VP Exploitatie zullen het voorgenomen bod financieren middels bancair ter beschikking gestelde middelen. In dit kader is Mediahuis financieringsdocumentatie aangegaan met ING Bank N.V. onder de gebruikelijke voorwaarden.

10/02/2017

Mediahuis boekt in 2016 sterke resultaten

Digitale groei en stevige basis in print zorgen voor succesvolle ontwikkeling

Mediahuis presenteert voor 2016 goede cijfers op zowel de lezers- als de adverteerdersmarkt en ziet onder meer zijn digitale omzet gevoelig stijgen. Het bedrijfsresultaat overstijgt de ook al sterke cijfers van 2015.

Mediahuis bouwde in 2016 verder op de solide resultaten van een jaar eerder en zette onder meer zijn digitale en audiovisuele ambities nog meer kracht bij. Mede dankzij een goede kostenbeheersing steeg de geconsolideerde operationele cashflow (REBITDA) met bijna 4% naar 64 mio euro; de EBIT (39,5 mio euro) en het netto resultaat (21,7 mio euro) stegen met 11%. De Belgische activiteiten van Mediahuis en het Nederlandse NRC waren vrijwel gelijkwaardig verantwoordelijk voor deze groei.

Lees het volledige persbericht.

10/02/2017

Mediahuis verwerft recht op overnemen TMG-aandelen van Delta Lloyd

Mediahuis NV (“Mediahuis”) maakt bekend een overeenkomst te hebben gesloten met Delta Lloyd Levensverzekering N.V. (“Delta Lloyd”) waarbij Mediahuis het recht heeft verkregen het aandelenbelang van ongeveer 11% dat Delta Lloyd houdt in Telegraaf Media Groep N.V. (“TMG”) van Delta Lloyd over te nemen, uiterlijk wanneer Mediahuis en VP Exploitatie N.V. (“VP Exploitatie”) een bod op TMG uitbrengen. Deze overeenkomst volgt op de eerder aangegane en aangekondigde onherroepelijke toezegging (irrevocable) voor het belang van Delta Lloyd in TMG.

Dit bericht volgt op de eerdere aankondiging van 14 december 2016 waarin Mediahuis en VP Exploitatie hun voornemen hebben geuit om gezamenlijk een openbaar bod uit te brengen op alle uitstaande aandelen van TMG, en de bevestiging daarvan op 11 januari 2017.

Het blijft de intentie van Mediahuis en VP Exploitatie om in goed overleg met de raad van commissarissen en de raad van bestuur van TMG tot een door hen ondersteund bod te komen. Gesprekken vinden momenteel plaats en Mediahuis voert een due diligence uit bij TMG.

Mediahuis en VP Exploitatie zullen voor 8 maart 2017 een aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht indienen bij de Autoriteit Financiele Markten (AFM). Nadere informatie wordt verstrekt indien daar aanleiding voor is.

Dit is een persbericht van Mediahuis, ingevolge artikel 17 lid 1 MAR en artikel 4 lid 3 van het Besluit Openbare Biedingen Wft, in verband met het mogelijke openbare bod door Mediahuis en VP Exploitatie op alle uitgegeven aandelen in het kapitaal van TMG.
Deze aankondiging vormt geen aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten van TMG te verkopen, te kopen of hierop in te schrijven. Een bod zal slechts worden uitgebracht door middel van een apart, speciaal voor dit doel gepubliceerd biedingsbericht, in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Deze aankondiging is niet bedoeld voor vrijgave, bekendmaking of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar jurisdicties waar dit een schending van de toepasselijke wetten of regels van die jurisdictie zou opleveren.

15/12/2016

Mediahuis en VP Exploitatie bevestigen voorstel om krachten te bundelen met TMG

Mediahuis en VP Exploitatie bevestigen voorstel om krachten te bundelen met TMG
  • Doel is vorming leidend multimediabedrijf dat duurzaam succesvol blijft
  • Heldere strategische logica voor sterke Nederlands-Belgische mediagroep
  • Krachtenbundeling verzekert toekomst journalistiek via titels met eigen redacties
  • Waarborg voor iconische titel De Telegraaf binnen breed aanbod van mediamerken
  • Aanzienlijke vergroting commerciële en financiële slagkracht
  • Intentie Mediahuis en VP Exploitatie voor gezamenlijk bod van € 5,25 met 51% premie
  • Familiaal eigenaarschap nieuwe groep garandeert lange termijn onafhankelijke journalistiek

Mediahuis en VP Exploitatie bevestigen dat zij Telegraaf Media Groep (TMG) een voorstel hebben gedaan om de ondernemingen Mediahuis en TMG te combineren. Doel is te komen tot een toonaangevend multimediabedrijf, dat ook op lange termijn succesvol blijft op de Nederlands-Belgische markt. Mediahuis en VP Exploitatie, dat momenteel een belang van 41,3% in TMG houdt, zien een sterke strategische logica voor deze voorgenomen krachtenbundeling, die de beste waarborg vormt voor een duurzame toekomst van de verschillende nieuwsmerken van TMG. De Telegraaf kan daarin zijn eigen sterke koers varen, net zoals de andere titels dat succesvol doen binnen de Mediahuis-groep.

Mediahuis en VP Exploitatie hebben TMG in augustus 2016 benaderd met een uitgewerkt voorstel voor een strategisch logische krachtenbundeling, die moet resulteren in een aanzienlijke vergroting van de toekomstige commerciële en financiële slagkracht. Die verruimde slagkracht is essentieel om succesvol te blijven in een sterk gewijzigd en voortdurend evoluerend medialandschap met tal van nieuwe internationale, digitale spelers. Substantiële investeringen in technologie en (journalistieke) innovatie zijn immers noodzakelijk, om in deze nieuwe context als merken competitief te blijven op uiterst concurrerende markten.

Gert Ysebaert, CEO van Mediahuis: “Met ons voorstel willen wij samen met TMG en haar medewerkers een succesvolle, stabiele combinatie vormen, die een leidende rol kan nemen in een sterk veranderend medialandschap. Wij geloven zeer in de kracht van eigentijdse nieuwsmerken, in welke vorm dan ook, met journalistieke content gemaakt door eigen redacties. Onze winstgevendheid faciliteert de forse investeringen die nodig zijn om een succesvolle multimediastrategie te implementeren. Wij bieden TMG-aandeelhouders de mogelijkheid op een aantrekkelijke premie tegenover de beurskoers.”

Guus van Puijenbroek, directeur van VP Exploitatie: “Als betrokken aandeelhouder ondersteunen wij al decennialang de onderneming, het management en de redacties van TMG bij het waarborgen van een iconisch Nederlands merk als De Telegraaf, met onafhankelijke en hoogwaardige content. Wij zijn ervan overtuigd dat de verdere toekomst van TMG het beste is verzekerd in een partnerschap met Mediahuis. Wij willen dan ook met dezelfde betrokkenheid aandeelhouder worden in de nieuwe, uiteindelijke onderneming die een aantrekkelijke, betrouwbare werkgever zal zijn voor journalisten en andere medewerkers met ambitie in de nieuwe mediawereld. Wij zien de effectieve strategische en inhoudelijke meerwaarde van zo’n prachtige Nederland-Belgische multimediagroep, die kan rekenen op onze langdurige ondersteuning.”

Intentie openbaar bod
Met het oog op het voorstel hebben Mediahuis en VP Exploitatie de intentie geuit om gezamenlijk een openbaar bod uit te brengen op alle uitstaande aandelen TMG met een indicatieve niet bindende prijs van € 5,25, afhankelijk van due diligence en onder gebruikelijke voorwaarden. Dit is een premie van 51% op de slotkoers van TMG op 13 december 2016.

TMG en Mediahuis konden altijd terugvallen op een sterk verankerd familiaal aandeelhouderschap met een lange traditie in het uitgeversvak en een uitgesproken langetermijnvisie. Het is de bedoeling om dit stabiele eigenaarschap straks door te trekken in de gecombineerde groep, met dezelfde waarborgen voor een geloofwaardige onafhankelijke journalistiek gemaakt door eigen redacties. Daarom zal ook VP Exploitatie, de huidige referentieaandeelhouder binnen Mediahuis, VP

Exploitatie en TMG hebben een reeks van gesprekken gehad over het voorstel. Het is de intentie van Mediahuis en VP Exploitatie om in goed overleg met de raad van commissarissen en raad van bestuur van TMG tot een door hen ondersteunde bieding te komen. Mediahuis heeft een managementpresentatie gekregen, evenals toegang tot geselecteerde informatie voor een eerste onderzoek.

Mediahuis en VP Exploitatie hebben het voorstel besproken met enkele aandeelhouders die hun steun voor het voorstel hebben uitgesproken.

Guus van Puijenbroek heeft sinds het eerste gezamenlijke voorstel van Mediahuis en VP Exploitatie niet meer deelgenomen aan de beraadslagingen van de Raad van Commissarissen van TMG.

Het is niet zeker dat de gesprekken zullen leiden tot een bod van Mediahuis en VP Exploitatie op alle uitstaande aandelen van TMG.

08/12/2016

Het Belang van Limburg valt internationaal in de prijzen

In Washington werd de World Young Reader Prize uitgereikt. Het Belang van Limburg viel in de prijzen van het World Agency of Newspapers, met de jeugduitgave van de rubriek Voor U Opgelost. Een internationale jury selecteerde de bijdrage uit meer dan 70 inzendingen van kranten wereldwijd.
De World Young Reader Prize beloont kranten voor een uitzonderlijke inzet om jongeren te betrekken bij het maken en het lezen van de krant. Het Belang van Limburg wordt in de bloemen gezet voor de bijzondere uitgave van Voor U Opgelost in november 2016. Naar aanleiding van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind bracht de rubriek toen de typische problemen van jongeren in het voetlicht.

Gunter Willekens is een van de journalisten die de rubriek verzorgen. “Als je ziet dat we als prijswinnaar staan tussen kranten als de New York Times en de Indische krant Danik Pakar, die een oplage van 5,8 miljoen exemplaren heeft, dan doet dat toch wel iets. De prijs is voor mij een persoonlijke genoegdoening. Maar de Young Reader Prize is natuurlijk ook en vooral een beloning voor onze krant. Eens te meer tonen we aan dat een kleine krant als Het Belang van Limburg ook op internationaal vlak baanbrekend kan zijn.”

26/10/2016

Gazet van Antwerpen viert 125-jarig bestaan

Gazet van Antwerpen bestaat 125 jaar. Dat heuglijke feit wordt gevierd met een unieke stuntkrant en een historische bijlagereeks. Kers op de taart is het allereerste Kaffee van Antwerpen dat een (feest)maand lang garant staat voor culturele, culinaire, technologische en andere verrassingen.

In de stuntkrant van donderdag 3 november verpakt de redactie het nieuws van vandaag in het (retro)jasje en de stijl van 1891. Bij de krant zit ook een facsimile van de allereerste Gazet van Antwerpen. Die kostte anno 1891 2 centiemen en telde 4 pagina’s.
Vanaf 4 november start de krant met een prestigieuze bijlagereeks over de geschiedenis van Antwerpen, van moord en misdaad tot sport en economie. Geïllustreerd met prachtig archiefmateriaal.

Kaffee van Antwerpen is een gratis pop-up café, pal naast de Koninklijke Vlaamse Opera op de Frankrijklei. Wat er zoal te beleven valt: proeven van het speciaal voor de gelegenheid gebrouwen ‘Bier van A’, mee nadenken over ’t Stad van morgen, boeiende presentaties over thema’s als diversiteit, mobiliteit en 3D-technologie, in virtual reality door 125 jaar Antwerpen reizen, live dj-sets, performances van gevestigde Antwerpse waarden als Tom Barman en Jef Neve en Coely, foodtrucks, enz. Alle activiteiten zijn helemaal gratis.

Meer info over #kaffeevanantwerpen via www.gva.be/kaffee.

19/10/2016

Mediahuis wordt nog meer multimediaal en versterkt zijn marktpositie in Nederland

Mediahuis zet een belangrijke nieuwe stap op zijn weg naar een multimediaal mediabedrijf in België en Nederland. Vanaf 2017 worden de Nederlandse Media Groep Limburg (De Limburger), de participaties in De Vijver Media (Vier, Vijf, Zes, Woestijnvis) en Metro, de Nederlandstalige en Franstalige radio Nostalgie en de exploitatie van de regionale tv-zenders ATV, TV Limburg, TV Oost en ROB TV ondergebracht bij Mediahuis.

De mediawereld is in volle transformatie. Krachtenbundeling en inzetten op verschillende mediakanalen zijn noodzakelijk om de positie als sterk mediabedrijf in België en Nederland verder uit te bouwen. Gert Ysebaert, ceo van Mediahuis: “De digitalisering heeft het nieuwsconsumptiepatroon grondig gewijzigd. De gebruiker wil altijd en overal én via verschillende platformen toegang hebben tot nieuws en informatie. Bovendien evolueert ook de vorm van het nieuws razendsnel. Zo beperken krantenredacties zich niet langer tot tekst en beeld, maar maken ze ook steeds meer gebruik van video om journalistieke meerwaarde te creëren. Mediahuis beschikt over een uitgebreide videoredactie en werkt vandaag al samen met SBS rond de commercialisering van video. We willen dit partnerschap in de toekomst nog versterken. Bovendien zien we inzake videojournalistiek ook heel wat opportuniteiten in een samenwerking tussen de regionale tv-zenders en onze regionale kranten.”

Via Media Groep Limburg (MGL) zet Mediahuis een tweede stap op de Nederlandse markt. In 2015 werd NRC Media overgenomen. Met De Limburger wordt Mediahuis de derde grootste uitgever qua oplage in Nederland. Gert Ysebaert: “We vergroten onze positie op de Nederlandse markt en illustreren hiermee onze ambitie om een toonaangevende Belgisch-Nederlandse mediagroep te worden. MGL zal net als NRC Media een zelfstandig bedrijf blijven binnen een innovatieve groep met een gezonde financiële basis. Daarnaast zorgen we voor extra slagkracht op de digitale markt. En vanzelfsprekend is er de mogelijkheid om media-expertise uit te wisselen en onze mensen de mogelijkheid te bieden om zich in een bredere omgeving te ontplooien.”

Het onderbrengen bij Mediahuis van een aantal media-activiteiten, die tot nu toe bij de aandeelhouders Corelio en Concentra zaten, vormt meteen ook het sluitstuk van een operatie die in 2014 werd ingezet. In de startfase van Mediahuis werden de nieuwsmerken en de classifieds-platformen Jobat, Hebbes, Vroom en Zimmo gebundeld. In 2017 worden, naast de hoger genoemde activiteiten, ook Printing Partners Brussels en Paal-Beringen overgeheveld naar Mediahuis. Deze drukkerijen blijven als zelfstandige bedrijven bestaan.
In de nieuwe structuur wordt Mediahuis een groep met ongeveer 2.000 medewerkers en een omzet van meer van 530 mio euro waarvan een derde wordt gerealiseerd in Nederland. De verschillende nieuwsmerken van Mediahuis zullen goed zijn voor een dagelijkse verkochte oplage van ruim 900.000 kranten en een online bereik van 2 mio unieke digitale nieuwsconsumenten op dagbasis.

Corelio en Concentra zullen hun intentie om de voornoemde media-activiteiten over te hevelen naar Mediahuis eerstdaags aanmelden bij de bevoegde mededingingsautoriteiten.

27/09/2016

De Standaard en DS Avond samen in één nieuwe app

De Standaard pakt uit met een volledig vernieuwde app die alle digitale edities en bijlagen van de krant bevat (De Standaard en DS Avond). De nieuwe, gebruiksvriendelijke weergave is helemaal geoptimaliseerd voor zowel pc,  tablet als smartphone.

Sinds 2011 kunt u de krant op tablet zowel in een digitale weergave als in een papieren weergave (pdf) lezen.  Op smartphone was enkel de papieren weergave beschikbaar.  De digitale weergave werd nu grondig vernieuwd, waardoor die ook geschikt is voor smartphone.

Op basis van gebruikersfeedback werden in de digitale weergave twee niveaus gecreëerd. Lezers komen binnen op een brede overzichtspagina, waar alle krantenartikels in kolommen naast elkaar gepresenteerd staan. Dit biedt de mogelijkheid de krant zeer snel te scannen. Wanneer u een artikel aantikt, opent het op volle schermbreedte zodat u het rustig kunt lezen. Nadien kunt u verder swipen naar een volgend artikel of terugkeren naar het overzicht.

Ook het digitale magazine dS Avond, dat tot vandaag een aparte app had,  kreeg dezelfde navigatiestructuur. Inhoudelijk verandert het niet. dS Avond verschijnt elke werkdag om 17 uur. dS Weekblad is vanaf nu eveneens in een digitale weergave beschikbaar. dS Magazine volgt later.

Met de apps dS krant en dS Nieuws heeft De Standaard nu twee apps waar u de journalistiek van De Standaard kunt ervaren. De apps bieden elk een antwoord op een andere nieuwsbehoefte. In dS krant vindt u op vaste momenten de integrale publicaties van De Standaard. dS Nieuws biedt u de aanhoudende nieuwsstroom, aangevuld met meer uitgebreide Plus-artikels.