Nieuws

18/01/2018

TMG dient verzoek beëindiging beursnotering in

Op 15 december 2017 werd de overdracht van het belang van 29,16% van Talpa in TMG aan Mediahuis afgerond. Voorts verwierf Mediahuis certificaten van aandelen TMG op de beurs en in directe transacties als gevolg waarvan het belang van Mediahuis en haar Nederlandse 100% dochtervennootschap Gerald BidCo B.V. in TMG thans 98,5% is. De beursexit van TMG wordt nu in gang gezet.

Beëindiging beursnotering

Vandaag is het verzoek ingediend bij Euronext Amsterdam N.V. (“Euronext”) om de noteringsovereenkomst tussen TMG en Euronext – en daarmee de beursnotering van de certificaten van aandelen – te beëindigen.

Uitkoopprocedure

Mediahuis start op korte termijn een uitkoopprocedure op grond van artikel 2:92a van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de resterende aandelen in het kapitaal van TMG te verkrijgen.

In het kader van de uitkoopprocedure neemt Mediahuis de prioriteitsaandelen in het kapitaal van TMG over van de Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Gert Ysebaert, CEO van Mediahuis: “Dit is voor Mediahuis een belangrijk moment en we zijn dan ook tevreden om dit hoofdstuk vlak na de start van een nieuw jaar positief te kunnen afronden. Vanaf 2018 zal TMG volledig deel uitmaken van Mediahuis waardoor we ons voor de volle 100% kunnen richten op de verdere uitrol van het toekomstplan en de nieuwe koers voor TMG.”

Marc Vangeel, CEO van TMG: “De beursexit biedt TMG rust en ruimte zodat we ons volledig kunnen richten op het uitvoeren van de toekomstplannen. Mediahuis is een groep die het journalistieke belang hoog in het vaandel heeft en vele synergiemogelijkheden biedt. Ik ben ervan overtuigd dat we gezamenlijk met hen dit mooie mediabedrijf weer sterk en leidend gaan maken.”

14/12/2017

Positief advies COR TMG inzake verkoop belang Talpa Radio

Amsterdam, 13 december 2017 –  De centrale ondernemingsraad (“COR”) van TMG heeft vandaag een positief advies verstrekt inzake de verkoop van het belang van TMG in Talpa Radio. De verkoop van dit belang maakt onderdeel uit van de overeenstemming die Mediahuis, Talpa en TMG op 1 december 2017 bereikten over twee transacties: (i) verkoop van het belang van 29,16% van Talpa in TMG aan Mediahuis en (ii) de verkoop van het belang van 23% van TMG in Talpa Radio Holding B.V. (“Talpa Radio”) aan Talpa (“de Transacties”).

De Transacties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dankzij het positieve advies van de COR van TMG kunnen de Transacties naar verwachting uiterlijk 20 december 2017 worden afgerond en het belang van 29,16% van Talpa in TMG overgedragen worden aan Mediahuis. Na afronding van de Transacties houden Mediahuis en haar Nederlandse 100% dochtervennootschap Gerald BidCo B.V. samen 95,04% van de aandelen in TMG.

01/12/2017

Mediahuis, Talpa en TMG bereiken akkoord

Mediahuis koopt belang van Talpa in TMG en TMG verkoopt belang in Talpa Radio aan Talpa

Amsterdam, 1 december 2017 – Mediahuis NV (“Mediahuis”), Talpa Beheer B.V. en Talpa Holding N.V. (“Talpa”) en Telegraaf Media Groep N.V. (“TMG”) hebben op 1 december 2017 overeenstemming bereikt over twee (voorgenomen) transacties: (i) de verkoop van het belang van 29,16% van Talpa in TMG aan Mediahuis en (ii) de verkoop van het belang van 23% van TMG in Talpa Radio Holding B.V. (“Talpa Radio”) aan Talpa. De transacties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De transacties hebben geen negatieve gevolgen voor de organisatie en de werkgelegenheid bij TMG.

Mediahuis betaalt in contanten een bedrag van EUR 6,00 per (certificaat van) aandeel TMG aan Talpa voor een belang van 29,16% in TMG (gelijk aan 13.516.049 aandelen TMG). De prijs per (certificaat van) aandeel is gelijk aan de prijs die is betaald onder het openbaar bod op alle (certificaten van) aandelen in TMG van 19 april 2017. De koopprijs die Talpa in contanten betaalt voor het 23% belang van TMG in Talpa Radio resulteert voor TMG in een boekwinst van ruim EUR 8 miljoen. De transactie is onder voorbehoud van advisering door de medezeggenschapsraad van TMG.
Pim Schmitz, CEO van Talpa: “Met de deal als geheel zijn wij zeer gelukkig. Voor de uitrol van Talpa Network is het strategisch gezien van enorme waarde om alle aandelen van het radiobedrijf in bezit te hebben en daar hebben we op aangestuurd. Voor TMG is het beter met één krachtige aandeelhouder van doen te hebben in plaats van twee. Dat hebben wij ook altijd gezegd. Intussen werken we als Talpa goed samen met TMG en liggen er meer gezamenlijke projecten in het verschiet.”

Gert Ysebaert, CEO van Mediahuis: “Wij zijn verheugd dat de constructieve onderhandelingen met Talpa nu tot dit resultaat geleid hebben. We zullen met volle kracht de nieuwe koers voor TMG voortzetten. Dat is goed voor alle partijen.”

Marc Vangeel, CEO van TMG: “Ik ben heel tevreden met deze (voorgenomen) transacties. Dit geeft ons de rust en ruimte om ons volledig te concentreren op het uitvoeren van de toekomstplannen voor TMG. Dit bedrijf weer sterk en leidend maken is en blijft ons belangrijkste doel.”
Over Telegraaf Media Groep

Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) is één van de grootste Nederlandse mediabedrijven, met sterke merken als De Telegraaf, DFT, Telesport, Metro, Autovisie, Privé en VROUW; het online videoplatform Telegraaf VNDG; regionale dagbladen (Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, IJmuider Courant en De Gooi- en Eemlander); digitale merken zoals GeenStijl, Dumpert en Gaspedaal; en (tot op heden) – via een strategische samenwerking met Talpa – de landelijke radiozenders Sky Radio, Radio Veronica, Radio 538 en Radio 10. Talpa en TMG werken ook samen op het gebied van online televisie: Talpa levert het technische platform waarop Telegraaf VNDG een mix van nieuws, sport en entertainment aanbiedt. Daarnaast heeft TMG merken en titels die zich richten op entertainment of e-commerce (o.a. GroupDeal) en bezit TMG een indirect belang in puzzeluitgever Keesing. De missie van TMG is om consumenten 24 uur per dag, 7 dagen per week te voorzien van hoogwaardige en relevante content op het gebied van nieuws, sport en entertainment, via alle denkbare distributievormen. Voor meer informatie over TMG ga naar www.tmg.nl.

Over Mediahuis
Mediahuis, een van de leidinggevende mediagroepen in België en Nederland, is uitgever van sterke nieuwsmerken als De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, De Limburger, NRC Handelsblad en nrc.next. Het bedrijft exploiteert belangrijke classifieds-platformen als Jobat, Hebbes, Zimmo en Vroom. Mediahuis verkoopt in zijn huidige samenstelling | dagelijks ongeveer 760.000 kranten en bereikt met haar verschillende nieuwssites meer dan 1,6 miljoen digitale nieuwsconsumenten op dagbasis. Mediahuis gelooft onvoorwaardelijk in onafhankelijke journalistiek en sterke en relevante media die een positieve bijdrage leveren voor mens en maatschappij. Vanuit die visie investeert het bedrijf permanent in zijn sterke nieuwsmerken, zowel op papier als digitaal.

Over Talpa
Talpa Network is de nieuwe naam voor de onderneming waarbinnen John de Mol zijn (multi)media-activiteiten heeft ondergebracht.
Talpa Network bestaat uit de onderdelen Talpa Events, Talpa TV (o.m. SBS6, Net5, Veronica en SBS9), Talpa Radio (o.m. 538, Sky Radio, Veronica en Radio 10), Talpa Social (Social1nfluencers), Talpa Digital (o.m. KIJK, JUKE en VoetbalTV) en de e-commerce divisie (o.m. VakantieVeilingen, Actievandedag en Ticketscout). Deze onderdelen worden ondersteund door Talpa Media Solutions, Talpa Platform en Talpa Creative. Met dit netwerk is het Nederlandse multimediabedrijf meer dan relevant voor de consument en de adverteerder.
Deze mededeling bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7(1) van Verordening 596/2014 van het Europees Parlement en van de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening Marktmisbruik) en wordt gedaan overeenkomstig artikel 17 van de Verordening Marktmisbruik.

 

22/11/2017

Telegraaf Media Groep stelt toekomstplan voor

Focus op sterke merken, klantgerichtheid en een efficiënte organisatie.

Met de overname van het merendeel van de aandelen van Telegraaf Media Groep (TMG) in juni 2017 zette Mediahuis een grote stap in de uitbouw van zijn positie als toonaangevende Belgisch-Nederlandse multimediagroep. Bij die overname was Mediahuis zich terdege bewust van het feit dat belangrijke ingrepen noodzakelijk zouden zijn om van TMG opnieuw een toekomstgericht en succesvol bedrijf te maken. De directie van TMG werkte de voorbije maanden aan een toekomstplan waarvan de grote krijtlijnen vandaag werden bekendgemaakt. Drie pijlers vormen de kern van dit toekomstplan: een focus op sterke merken, klantgerichtheid en een efficiëntere organisatie. Als een gevolg van deze laatste pijler zullen de komende jaren naar verwachting 150 banen binnen TMG verdwijnen.

Focus op sterke merken

Goede, onafhankelijke journalistiek, uitgedragen door merken als De Telegraaf, Noord-Hollands Dagblad of Metro, met leidende posities in hun markten, vormen de kracht van TMG. Het toekomstplan zal dan ook de nodige ruimte creëren om verder te bouwen aan de kwaliteit van deze merken en bijkomend te investeren in digitale innovatie. Het merk De Telegraaf komt weer op de eerste plaats te staan, ondersteund door sub-merken als De Financiële Telegraaf, Telesport en VROUW. Bij de regionale kranten komt de focus op Noord-Holland te liggen en op duiding en achtergronden van het (regionale) nieuws. Het aantal edities, nu 16, wordt geleidelijk verminderd en het aantal websites gaat van vijf naar twee.

Klantgerichtheid

De noden van zowel lezer als adverteerder zijn een absolute prioriteit. Richting adverteerdersmarkt wordt daarom de nadruk gelegd op het uitbouwen van lange termijnsamenwerkingen waarbij maatplossingen en datagestuurde en meetbare campagnes centraal staan. Tegelijkertijd zal beter geluisterd worden naar de wensen en behoeften van de lezer en zullen producten en abonnementsformules worden aangeboden die maximaal aan de gestelde verwachtingen beantwoorden.

Efficiëntere organisatie

TMG zal tot slot evolueren naar een efficiënter bedrijf met een slankere organisatiestructuur. Door overheadkosten te verminderen, niet-kernactiviteiten af te bouwen en samen te werken met Mediahuis op het gebied van bijvoorbeeld ICT, inkoop en drukwerk, kunnen aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd. Het verdwijnen van naar schatting 150 banen de komende jaren is hierbij helaas onvermijdelijk maar noodzakelijk. TMG streeft ernaar het aantal gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te beperken.

Gert Ysebaert, CEO Mediahuis: “TMG is een bedrijf met een lange traditie en bijzonder sterke merken. Het toekomstplan dat op tafel ligt sluit aan bij de strategie en de koers die Mediahuis de voorbije drie jaar heeft gevolgd: het creëren en laten groeien van sterke merken, investeren in innovatie, aandacht voor de noden van zowel lezer als adverteerder en dit alles gedragen vanuit een efficiënte en wendbare organisatie. Ik ben ervan overtuigd dat het toekomstplan TMG in staat zal stellen om opnieuw uit te groeien tot een toekomstgericht en succesvol mediabedrijf met een sterke rol binnen onze groep.”

TMG heeft de ambitie om snel een gezond bedrijfsresultaat neer te zetten. Enerzijds door het realiseren van de geplande besparingen, anderzijds door een positieve omzetontwikkeling uit de print- en adverteerdersmarkt en een groei uit de digitale activiteiten.

13/11/2017

Mediahuis wint goud op internationale Native Advertising Awards

Op de Alexanderplatz in Berlijn woedde op 9 november nog eens een heuse veldslag. Geen Koude Oorlog, wel een pittige competitie tussen de grootse internationale nieuwsmerken en agentschappen om een van de felbegeerde Native Advertising Awards. Content Connections, de content marketing eenheid van Mediahuis, haalde als enige Belgische deelnemer een gouden plak met Mediazine, het digitale lifestyleblad voor MediaMarkt.

Native Advertising, of de kunst om advertenties zo natuurlijk mogelijk aan te sluiten bij het kanaal waarop ze verschijnen, is een hot topic. Getuige de vele internationale sprekers en deelnemers die editie 2017 van de Native Advertising Days in Berlijn liet optekenen. Sprekers van Bild, New York Times’ T-Brand Studios, CNN, LinkedIn en vele anderen deelden niet enkel de beste praktijken om goede commerciële content bij je lezers te krijgen, ze stuurden ook hun sterkste cases in voor een Native Advertising Award.

In dat indrukwekkende deelnemersveld selecteerde een jury van internationale experts Mediazine als de winnaar in de categorie ‘Best use of Print Media’. Mediazine, het consumentenblad en de consumentensite die Mediahuis creëerde en produceert samen met MediaMarkt, drijft op een sterke, redactionele insteek waar meerwaarde voor lezers primeert. Jesper Laursen, CEO van Brand Movers en de oprichter van Native Advertising Institute, prees Mediazine als een “uitzonderlijk goed gemaakte, branded publicatie die zich op alle niveaus kan meten met de beste redactionele magazines in markt”. Hans De Loore, business unit manager van Mediahuis Content Connections, prees MediaMarkt voor het wederzijdse vertrouwen dat zo essentieel is bij het succes van de samenwerking.

08/11/2017

Mediahuis op plaats 7 in de top 10 van meest aantrekkelijke werkgevers!

Tijdens de maanden december 2016 en januari 2017 peilde Randstad, in samenwerking met onderzoeksbureau TNS, naar de mening van 11.000 respondenten tussen 18 en 65 jaar over de aantrekkelijkheid van de belangrijkste werkgevers in België. Op basis van een aantal selectiecriteria kwamen hiervoor 181 bedrijven uit de private sector in aanmerking. Het gaat om ondernemingen die op Belgisch grondgebied actief zijn en meer dan 1.000 mensen tewerkstellen. Het doel van de peiling:

– achterhalen welke bedrijven beschouwd worden als de meest aantrekkelijke werkgevers in België

– nagaan wat deze bedrijven aantrekkelijk maakt: heeft het te maken met de lonen, is het de fijne werksfeer of gaat het om een mix van factoren?

Mediahuis kaapt in de rangschikking de 7de plaats weg en scoort vooral sterk op de criteria ‘stimulerend en uitdagend werk’, ‘goede carrièremogelijkheden’ en ‘nieuwste technologieën’.

23/10/2017

Amsterdams digitaal mediabedrijf Wayne Parker Kent start Belgische vestiging in samenwerking met Mediahuis

AMSTERDAM/ANTWERPEN – Wayne Parker Kent, een van de snelst groeiende digitale mediabedrijven van Nederland, breidt binnenkort zijn activiteiten uit naar België. Deze expansie komt er na het opzetten van een strategisch partnership met Mediahuis dat eerder dit jaar zorgde voor een kapitaalinjectie. Begin 2018 worden vier Vlaamse varianten van de in Nederland reeds succesvolle online magazines NSMBL, Manners, Culy en Famme in de Belgische markt gelanceerd. Wayne Parker Kent maakte het nieuws van de uitbreiding deze week zelf bekend in de nieuwste aflevering van hun podcast The Brief.

Waar Belgische mediabedrijven vaak de stap richting Nederlandse markt zetten, is dat in het geval van Wayne Parker Kent precies andersom. Het Amsterdamse bedrijf stak haar ambitieuze groeiplannen dan ook nooit onder stoelen of banken.

Afgelopen zomer gingen Wayne Parker Kent en de Belgische-Nederlandse mediagroep Mediahuis een strategisch partnership aan. Mediahuis zorgde hierbij voor een kapitaalsverhoging die de ambitieuze groeiplannen van Wayne Parker Kent, zowel in Nederland als in België, zou gaan ondersteunen.

Gert Ysebaert, CEO Mediahuis: “Hoewel de focus in eerste instantie lag op verdere groei binnen de Nederlandse markt, ben ik zeer tevreden dat we dit succesvolle businessmodel nu reeds in de vorm van een joint-venture in België kunnen gaan uitrollen. Wayne Parker Kent slaagt er vandaag in om interessante doelgroepen zoals jonge vrouwen, actieve mannen of foodies, zeer gericht te bereiken met verhalen die speciaal voor hen ontwikkeld zijn. Dit vormt een perfecte aanvulling bij onze sterke nieuwsmerken die vanuit hun journalistieke eigenheid net een zo breed mogelijk publiek bereiken. Op die manier zetten we een complementair aanbod in de markt, zowel naar lezersdoelgroep als naar advertentiemarkt toe.”

In eerste instantie zal Wayne Parker Kent zich richten op lifestyle content en de in Nederland reeds succesvolle online magazines NSMBL, Culy, Manners en Famme introduceren in de Belgische markt. Deze titels krijgen lokale redacties en een lokale salesafdeling. Daarnaast zullen deze Belgische titels een beroep kunnen doen op de productiekracht van de creatieve afdelingen in de Nederlandse tak. Zo zal het content marketing bureau The Agency vanuit Amsterdam actief betrokken zijn bij het ontwikkelen van commerciële voorstellen voor Belgische klanten.

De Belgische vestiging van Wayne Parker Kent zal zich in Antwerpen bevinden. Frank Goren, die de afgelopen jaren Wayne Parker Kent’s content marketing bureau The Agency leidde, wordt CEO van de kersverse Belgische tak. “De stap naar de Belgische markt is een logische eerste internationale uitbreiding voor ons, maar vooral ook interessant voor veel van onze klanten, die in beide markten actief zijn. De specifieke kennis van Wayne Parker Kent, in combinatie met de slagkracht van Mediahuis en bij uitbreiding Mediahuis Connect, maakt dat we per direct grote stappen kunnen zetten”, aldus Frank Goren, CEO Wayne Parker Kent België.

Wayne Parker Kent is een van de snelst groeiende digital mediapartijen van Nederland, gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van digitale mediamerken in commercieel aantrekkelijke niches en het ontwikkelen van content marketing oplossingen voor adverteerders. In Nederland bestaat het portfolio van Wayne Parker Kent uit zestien online magazines waarmee ze maandelijks zo’n acht miljoen Nederlanders bereiken.

De uitbreiding naar de Belgische markt werd bekend gemaakt in The Brief, de podcast die Wayne Parker Kent tweewekelijks uitgeeft en waar voor de gelegenheid Gert Ysebaert, CEO van Mediahuis, te gast was.

The Brief is te beluisteren via: podcast.wayneparkerkent.com.

12/10/2017

Mediahuis nieuwsmerken bereiken elke dag 70% van Vlaamse nieuwsconsumenten

Op 12 oktober 2017 publiceerde het CIM, na twee jaar afwezigheid, nieuwe bereikcijfers over de Belgische nieuwsmerken. Deze cijfers tonen aan dat in 2017 nog steeds 5,7 miljoen Belgen élke dag een nieuwsmerk consumeren, goed voor 6 op 10 Belgen (12+). In een digitale wereld zijn nieuwssites uiteraard niet weg te denken, maar ook zonder hun online varianten slagen de Belgische kranten er in om élke dag opnieuw, 1 op 2 Belgen te bereiken.

Volgens de nieuwe CIM-cijfers zijn Vlamingen nog steeds grotere nieuwsconsumenten dan hun Franstalige landgenoten, met respectievelijk 68% en 47% nieuwsconsumenten op dagelijkse basis in Vlaanderen en Wallonië. In Vlaanderen is Mediahuis nog steeds marktleider en realiseren de kranten De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg met hun papieren en digitale versies een bereik van meer dan 2 miljoen lezers. Het totaal bereik van deze nieuwsmerken, inclusief de respectievelijke websites, ligt op 2.618.530 per dag, maar liefst 70% van alle Vlaamse nieuwsconsumenten.

De Standaard veruit grootste kwaliteitskrant

Met dagelijks 462.560 lezers blijft De Standaard veruit het grootste nieuwsmerk onder de kwaliteitskranten. Tellen we standaard.be hier nog bij, dan stijgt dit bereik zelfs naar 650.300.  Ook nu verstevigt De Standaard opnieuw zijn sterke positie bij hoger opgeleiden en zien we ook het aantal kaderleden binnen de lezers stijgen.

Het Nieuwsblad bereikt dagelijks meer dan 1 miljoen krantenlezers

De populaire Mediahuis-titels zetten een sterk resultaat neer. Zo bereiken de papieren en digitale versie van Het Nieuwsblad dagelijks meer dan één miljoen lezers (1.070.910) en is de krant onbetwist marktleider in Oost- en West-Vlaanderen. Het bereikcijfer van Het Nieuwsblad stijgt naar bijna anderhalf miljoen (1.452.330) wanneer we nieuwsblad.be meetellen.

Gazet van Antwerpen bereikt 1 op de 2 Antwerpenaren

Gazet van Antwerpen bereikt inmiddels 434.940 lezers en bereikt daarmee elke dag zowat de helft (46%) van alle Antwerpenaren die een krant lezen. Na toevoeging van gva.be stijgt dit bereik naar 567.100 nieuwsconsumenten per dag.

Het Belang van Limburg bevestigt positie als Limburgs marktleider

Het Belang van Limburg bereikt dagelijks 514.160 nieuwsconsumenten en ziet hiermee haar unieke positie als Limburgs marktleider bevestigd (total brand). Met haar papieren en digitale versie bereikt Het Belang van Limburg nog steeds elke dag 85% van alle Limburgse krantenlezers, goed voor 435.460 lezers. Geen enkele krant doet het beter op provinciaal niveau.

Mediahuis krantenmagazines houden stand in markt die onder druk staat

In een krantenmagazinemarkt die aanzienlijk onder druk staat, weten De Standaard Magazine en De Standaard Weekblad zich staande te houden met beiden meer dan 300.000 lezers per nummer. De Standaard Weekblad wordt zo het grootste krantenmagazine binnen de kwaliteitskranten.

Het Nieuwsblad Magazine mag zich voortaan met 475.030 lezers grootste populaire krantenmagazine noemen. Sjiek en CittA bereiken respectievelijk 216.640 en 186.740 lezers en blijven daarmee de grootste krantenmagazines van Limburg en Antwerpen. (print + digitaal)

Bron: CIM Pers – 2016 – 2017.

05/10/2017

Mediahuis en Jellow gaan strategische samenwerking aan

Mediahuis en Jellow, het online matchingplatform voor freelancers, hebben een strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten. De Belgisch-Nederlandse mediagroep tekent in op een kapitaalsverhoging die de ambitieuze groeiplannen van Jellow in de Nederlandse markt moet gaan versnellen.

Het online platform Jellow waar freelancers en bedrijven elkaar vinden, is sinds 2013 actief in de Nederlandse markt. Bedrijven kunnen er hun freelance-netwerk in kaart brengen en dit vervolgens gaan delen met andere bedrijven. Freelancers kunnen er op hun beurt hun diensten aanbieden. Het resultaat is één groot netwerk van kwalitatief gescreende professionele freelancers binnen de sector van de zakelijke dienstverlening.

Gert Ysebaert, CEO Mediahuis: “De strategische samenwerking met Jellow kadert binnen de verbreding van het huidige Mediahuis-aanbod in de arbeidsmarkt. De positieve trend die deze markt vertoont en de evolutie naar steeds nieuwere samenwerkingsvormen, maken dat Jellow over heel wat groeipotentieel beschikt. Het feit dat Jellow inzet op freelance tewerkstelling maakt dit platform perfect complementair aan ons bestaande aanbod dat zich vandaag toespitst op permanente tewerkstelling.”

Noel Wilson, CEO Jellow: “De samenwerking met Mediahuis onder de vorm van een kapitaalinjectie zal een versnelde groei voor Jellow mogelijk maken. De sterke mediamerken die vandaag reeds deel uitmaken van de Mediahuis-portfolio zullen ook helpen bij het verder uitbouwen van onze merkbekendheid. Bovendien beschikt Mediahuis over heel wat ervaring en expertise binnen zowel de Nederlandse als Belgische arbeidsmarkt en zijn zij dus de perfecte partij om onze groeiambitie te verwezenlijken.”

Jellow maakt het vandaag mogelijk voor bedrijven om op een snelle en veilige manier, kwalitatieve freelance professionals te vinden en in te huren. Alle profielen worden zorgvuldig gescreend door onafhankelijke experts en vervolgens beoordeeld door bestaande en vroegere opdrachtgevers. Dit maakt Jellow tot een uiterst betrouwbaar platform waarbij freelancers en bedrijven rechtstreeks met elkaar in contact kunnen treden, zonder onnodige tussenpersonen of -bedrijven.

Organisaties als Rijksuniversiteit Groningen, Booking.com, de KNVB en Jumbo Supermarkten, maken vandaag al handig gebruik van de freelance talentpool die Jellow hen biedt.

15/09/2017

Radiolicentie voor Mediahuis, Nostalgie en SBS

Vandaag reikte de Vlaamse regering vier nieuwe licenties uit voor het opstarten van een stadsradionetwerk op de FM-band. Een van deze licenties werd toegekend aan Mediahuis en Nostalgie die samen met SBS (VIER, VIJF en ZES) een dossier indienden voor het creëren van een generalistische muziekradiozender. Het nieuwe nog te ontwikkelen stadsradionetwerk zal vanaf het voorjaar van 2018  uitzenden via 16 frequenties  in 16 Vlaamse steden.  

Dirk Guldemont, directeur Nostalgie: “De toekenning van een licentie voor het dossier dat Mediahuis, Nostalgie en SBS samen indienden is een mooi resultaat. Ook al is de dekking van dit nieuwe netwerk nog niet even sterk als dat van Nostalgie of andere landelijke zenders, het is wel de juiste stap binnen de radioambities van Mediahuis en zijn partners.”

De volgende maanden zal dit project verder vorm krijgen met onder meer een naam, formats, mensen, studio’s enz. Ook dit zal gebeuren in nauw overleg met alle partners: Mediahuis, Nostalgie en SBS. De overige drie licenties werden toegekend aan: VBRO (Vlaamse muziekzender), HITFM (vrouwelijke muziekzender) en RandstadFM (muziekzender).