Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Mediahuis draagt op zijn manier bij aan een duurzame samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Dit zowel op het menselijke als op het ecologische vlak.

Toegankelijk

De Standaard en Het Nieuwsblad verschijnen niet alleen in gedrukte of digitale vorm. Elke dag is er dankzij de unieke samenwerking met de vzw Kamelego ook een Audiokrant (op cd-rom of via internet) en een Digikrant, bestemd voor niet- en slechtzienden.

In oktober 1990 werd de vzw De BrailleKrant opgericht. De krant in braille werd, dankzij de samenwerking met de toenmalige Vlaamse Uitgeversmaatschappij, een dagelijkse selectie van artikelen uit De Standaard. Later volgde ook Het Nieuwsblad in braille. Sinds juni 2008 verspreidt de vereniging haar kranten in een derde aangepaste leesvorm, nl. in audioformaat. In februari 2009 werd De BrailleKrant vzw officieel omgedoopt tot Kamelego vzw. Kamelego vzw verwijst naar “flexibel omgaan met diverse leesvormen” (Kameleon) en “ik lees” (lego).

Het goede doel

Onze kranten zetten zich volop in voor ‘het goede doel’, zowel als initiatiefnemer als in een ondersteunende rol.

Hart voor handicap van De Standaard wil mensen met een handicap niet alleen financieel steunen, maar er vooral ook op toezien dat hun rechten gevrijwaard worden.

De Standaard organiseert ook al sinds 2003 jaarlijks de Solidariteitsprijs. Tijdens de zomermaanden krijgen 24 non-profitorganisaties de mogelijkheid om zich via een wervende en aantrekkelijke advertentie op een dubbele pagina voor te stellen.

Het Belang van Limburg was in 2003 een van de initiatiefnemers bij de oprichting van het goede doelenplatform Een Hart voor Limburg. Vandaag is deze organisatie een vaste waarde in het sociale veld van de provincie Limburg.

Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg steunen Youth at Risk Vlaanderen (YAR), een organisatie die jongeren tussen 15 en 18, met een dossier bij de jeugdrechter, de kans biedt om hun leven weer op de sporen te krijgen.

Milieubewust

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook aan het milieu denken. Al onze kranten worden op 100% gerecycleerd FSC-gecertificeerd papier gedrukt.

Het label van Forest Stewardship Council wordt enkel uitgereikt aan duurzaam beheerde bossen. De voornaamste criteria zijn respect voor natuurlijke bossen en inheemse populaties en een verbod op genetisch gemanipuleerde bomen en de schadelijkste pesticiden. Daarnaast streeft de drukkerij ernaar om niet alleen het FSC-label te mogen dragen, maar ook het PEFC-label (Programma for Endorsement of Forest Certification). In 2010 verwierf Corelio Printing ook het Imprim’Vert-label.

Uiteraard wordt volop voortgewerkt aan de instandhouding van het ISO 14001-certificaat. ISO 14001 garandeert een systematische aanpak van alle milieuaspecten met aandacht voor het bestaande wettelijke kader. Bijzonder is dat ook de redacties gecertificeerd zijn: zij respecteren niet alleen de intern geldende procedures, ze dragen de ecologische boodschap ook uit naar de lezer.