Nieuws

10/02/2017

Mediahuis boekt in 2016 sterke resultaten

Digitale groei en stevige basis in print zorgen voor succesvolle ontwikkeling

Mediahuis presenteert voor 2016 goede cijfers op zowel de lezers- als de adverteerdersmarkt en ziet onder meer zijn digitale omzet gevoelig stijgen. Het bedrijfsresultaat overstijgt de ook al sterke cijfers van 2015.

Mediahuis bouwde in 2016 verder op de solide resultaten van een jaar eerder en zette onder meer zijn digitale en audiovisuele ambities nog meer kracht bij. Mede dankzij een goede kostenbeheersing steeg de geconsolideerde operationele cashflow (REBITDA) met bijna 4% naar 64 mio euro; de EBIT (39,5 mio euro) en het netto resultaat (21,7 mio euro) stegen met 11%. De Belgische activiteiten van Mediahuis en het Nederlandse NRC waren vrijwel gelijkwaardig verantwoordelijk voor deze groei.

Lees het volledige persbericht.

10/02/2017

Mediahuis verwerft recht op overnemen TMG-aandelen van Delta Lloyd

Mediahuis NV (“Mediahuis”) maakt bekend een overeenkomst te hebben gesloten met Delta Lloyd Levensverzekering N.V. (“Delta Lloyd”) waarbij Mediahuis het recht heeft verkregen het aandelenbelang van ongeveer 11% dat Delta Lloyd houdt in Telegraaf Media Groep N.V. (“TMG”) van Delta Lloyd over te nemen, uiterlijk wanneer Mediahuis en VP Exploitatie N.V. (“VP Exploitatie”) een bod op TMG uitbrengen. Deze overeenkomst volgt op de eerder aangegane en aangekondigde onherroepelijke toezegging (irrevocable) voor het belang van Delta Lloyd in TMG.

Dit bericht volgt op de eerdere aankondiging van 14 december 2016 waarin Mediahuis en VP Exploitatie hun voornemen hebben geuit om gezamenlijk een openbaar bod uit te brengen op alle uitstaande aandelen van TMG, en de bevestiging daarvan op 11 januari 2017.

Het blijft de intentie van Mediahuis en VP Exploitatie om in goed overleg met de raad van commissarissen en de raad van bestuur van TMG tot een door hen ondersteund bod te komen. Gesprekken vinden momenteel plaats en Mediahuis voert een due diligence uit bij TMG.

Mediahuis en VP Exploitatie zullen voor 8 maart 2017 een aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht indienen bij de Autoriteit Financiele Markten (AFM). Nadere informatie wordt verstrekt indien daar aanleiding voor is.

Dit is een persbericht van Mediahuis, ingevolge artikel 17 lid 1 MAR en artikel 4 lid 3 van het Besluit Openbare Biedingen Wft, in verband met het mogelijke openbare bod door Mediahuis en VP Exploitatie op alle uitgegeven aandelen in het kapitaal van TMG.
Deze aankondiging vormt geen aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten van TMG te verkopen, te kopen of hierop in te schrijven. Een bod zal slechts worden uitgebracht door middel van een apart, speciaal voor dit doel gepubliceerd biedingsbericht, in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Deze aankondiging is niet bedoeld voor vrijgave, bekendmaking of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar jurisdicties waar dit een schending van de toepasselijke wetten of regels van die jurisdictie zou opleveren.

15/12/2016

Mediahuis en VP Exploitatie bevestigen voorstel om krachten te bundelen met TMG

Mediahuis en VP Exploitatie bevestigen voorstel om krachten te bundelen met TMG
 • Doel is vorming leidend multimediabedrijf dat duurzaam succesvol blijft
 • Heldere strategische logica voor sterke Nederlands-Belgische mediagroep
 • Krachtenbundeling verzekert toekomst journalistiek via titels met eigen redacties
 • Waarborg voor iconische titel De Telegraaf binnen breed aanbod van mediamerken
 • Aanzienlijke vergroting commerciële en financiële slagkracht
 • Intentie Mediahuis en VP Exploitatie voor gezamenlijk bod van € 5,25 met 51% premie
 • Familiaal eigenaarschap nieuwe groep garandeert lange termijn onafhankelijke journalistiek

Mediahuis en VP Exploitatie bevestigen dat zij Telegraaf Media Groep (TMG) een voorstel hebben gedaan om de ondernemingen Mediahuis en TMG te combineren. Doel is te komen tot een toonaangevend multimediabedrijf, dat ook op lange termijn succesvol blijft op de Nederlands-Belgische markt. Mediahuis en VP Exploitatie, dat momenteel een belang van 41,3% in TMG houdt, zien een sterke strategische logica voor deze voorgenomen krachtenbundeling, die de beste waarborg vormt voor een duurzame toekomst van de verschillende nieuwsmerken van TMG. De Telegraaf kan daarin zijn eigen sterke koers varen, net zoals de andere titels dat succesvol doen binnen de Mediahuis-groep.

Mediahuis en VP Exploitatie hebben TMG in augustus 2016 benaderd met een uitgewerkt voorstel voor een strategisch logische krachtenbundeling, die moet resulteren in een aanzienlijke vergroting van de toekomstige commerciële en financiële slagkracht. Die verruimde slagkracht is essentieel om succesvol te blijven in een sterk gewijzigd en voortdurend evoluerend medialandschap met tal van nieuwe internationale, digitale spelers. Substantiële investeringen in technologie en (journalistieke) innovatie zijn immers noodzakelijk, om in deze nieuwe context als merken competitief te blijven op uiterst concurrerende markten.

Gert Ysebaert, CEO van Mediahuis: “Met ons voorstel willen wij samen met TMG en haar medewerkers een succesvolle, stabiele combinatie vormen, die een leidende rol kan nemen in een sterk veranderend medialandschap. Wij geloven zeer in de kracht van eigentijdse nieuwsmerken, in welke vorm dan ook, met journalistieke content gemaakt door eigen redacties. Onze winstgevendheid faciliteert de forse investeringen die nodig zijn om een succesvolle multimediastrategie te implementeren. Wij bieden TMG-aandeelhouders de mogelijkheid op een aantrekkelijke premie tegenover de beurskoers.”

Guus van Puijenbroek, directeur van VP Exploitatie: “Als betrokken aandeelhouder ondersteunen wij al decennialang de onderneming, het management en de redacties van TMG bij het waarborgen van een iconisch Nederlands merk als De Telegraaf, met onafhankelijke en hoogwaardige content. Wij zijn ervan overtuigd dat de verdere toekomst van TMG het beste is verzekerd in een partnerschap met Mediahuis. Wij willen dan ook met dezelfde betrokkenheid aandeelhouder worden in de nieuwe, uiteindelijke onderneming die een aantrekkelijke, betrouwbare werkgever zal zijn voor journalisten en andere medewerkers met ambitie in de nieuwe mediawereld. Wij zien de effectieve strategische en inhoudelijke meerwaarde van zo’n prachtige Nederland-Belgische multimediagroep, die kan rekenen op onze langdurige ondersteuning.”

Intentie openbaar bod
Met het oog op het voorstel hebben Mediahuis en VP Exploitatie de intentie geuit om gezamenlijk een openbaar bod uit te brengen op alle uitstaande aandelen TMG met een indicatieve niet bindende prijs van € 5,25, afhankelijk van due diligence en onder gebruikelijke voorwaarden. Dit is een premie van 51% op de slotkoers van TMG op 13 december 2016.

TMG en Mediahuis konden altijd terugvallen op een sterk verankerd familiaal aandeelhouderschap met een lange traditie in het uitgeversvak en een uitgesproken langetermijnvisie. Het is de bedoeling om dit stabiele eigenaarschap straks door te trekken in de gecombineerde groep, met dezelfde waarborgen voor een geloofwaardige onafhankelijke journalistiek gemaakt door eigen redacties. Daarom zal ook VP Exploitatie, de huidige referentieaandeelhouder binnen Mediahuis, VP

Exploitatie en TMG hebben een reeks van gesprekken gehad over het voorstel. Het is de intentie van Mediahuis en VP Exploitatie om in goed overleg met de raad van commissarissen en raad van bestuur van TMG tot een door hen ondersteunde bieding te komen. Mediahuis heeft een managementpresentatie gekregen, evenals toegang tot geselecteerde informatie voor een eerste onderzoek.

Mediahuis en VP Exploitatie hebben het voorstel besproken met enkele aandeelhouders die hun steun voor het voorstel hebben uitgesproken.

Guus van Puijenbroek heeft sinds het eerste gezamenlijke voorstel van Mediahuis en VP Exploitatie niet meer deelgenomen aan de beraadslagingen van de Raad van Commissarissen van TMG.

Het is niet zeker dat de gesprekken zullen leiden tot een bod van Mediahuis en VP Exploitatie op alle uitstaande aandelen van TMG.

08/12/2016

Het Belang van Limburg valt internationaal in de prijzen

In Washington werd de World Young Reader Prize uitgereikt. Het Belang van Limburg viel in de prijzen van het World Agency of Newspapers, met de jeugduitgave van de rubriek Voor U Opgelost. Een internationale jury selecteerde de bijdrage uit meer dan 70 inzendingen van kranten wereldwijd.
De World Young Reader Prize beloont kranten voor een uitzonderlijke inzet om jongeren te betrekken bij het maken en het lezen van de krant. Het Belang van Limburg wordt in de bloemen gezet voor de bijzondere uitgave van Voor U Opgelost in november 2016. Naar aanleiding van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind bracht de rubriek toen de typische problemen van jongeren in het voetlicht.

Gunter Willekens is een van de journalisten die de rubriek verzorgen. “Als je ziet dat we als prijswinnaar staan tussen kranten als de New York Times en de Indische krant Danik Pakar, die een oplage van 5,8 miljoen exemplaren heeft, dan doet dat toch wel iets. De prijs is voor mij een persoonlijke genoegdoening. Maar de Young Reader Prize is natuurlijk ook en vooral een beloning voor onze krant. Eens te meer tonen we aan dat een kleine krant als Het Belang van Limburg ook op internationaal vlak baanbrekend kan zijn.”

26/10/2016

Gazet van Antwerpen viert 125-jarig bestaan

Gazet van Antwerpen bestaat 125 jaar. Dat heuglijke feit wordt gevierd met een unieke stuntkrant en een historische bijlagereeks. Kers op de taart is het allereerste Kaffee van Antwerpen dat een (feest)maand lang garant staat voor culturele, culinaire, technologische en andere verrassingen.

In de stuntkrant van donderdag 3 november verpakt de redactie het nieuws van vandaag in het (retro)jasje en de stijl van 1891. Bij de krant zit ook een facsimile van de allereerste Gazet van Antwerpen. Die kostte anno 1891 2 centiemen en telde 4 pagina’s.
Vanaf 4 november start de krant met een prestigieuze bijlagereeks over de geschiedenis van Antwerpen, van moord en misdaad tot sport en economie. Geïllustreerd met prachtig archiefmateriaal.

Kaffee van Antwerpen is een gratis pop-up café, pal naast de Koninklijke Vlaamse Opera op de Frankrijklei. Wat er zoal te beleven valt: proeven van het speciaal voor de gelegenheid gebrouwen ‘Bier van A’, mee nadenken over ’t Stad van morgen, boeiende presentaties over thema’s als diversiteit, mobiliteit en 3D-technologie, in virtual reality door 125 jaar Antwerpen reizen, live dj-sets, performances van gevestigde Antwerpse waarden als Tom Barman en Jef Neve en Coely, foodtrucks, enz. Alle activiteiten zijn helemaal gratis.

Meer info over #kaffeevanantwerpen via www.gva.be/kaffee.

19/10/2016

Mediahuis wordt nog meer multimediaal en versterkt zijn marktpositie in Nederland

Mediahuis zet een belangrijke nieuwe stap op zijn weg naar een multimediaal mediabedrijf in België en Nederland. Vanaf 2017 worden de Nederlandse Media Groep Limburg (De Limburger), de participaties in De Vijver Media (Vier, Vijf, Zes, Woestijnvis) en Metro, de Nederlandstalige en Franstalige radio Nostalgie en de exploitatie van de regionale tv-zenders ATV, TV Limburg, TV Oost en ROB TV ondergebracht bij Mediahuis.

De mediawereld is in volle transformatie. Krachtenbundeling en inzetten op verschillende mediakanalen zijn noodzakelijk om de positie als sterk mediabedrijf in België en Nederland verder uit te bouwen. Gert Ysebaert, ceo van Mediahuis: “De digitalisering heeft het nieuwsconsumptiepatroon grondig gewijzigd. De gebruiker wil altijd en overal én via verschillende platformen toegang hebben tot nieuws en informatie. Bovendien evolueert ook de vorm van het nieuws razendsnel. Zo beperken krantenredacties zich niet langer tot tekst en beeld, maar maken ze ook steeds meer gebruik van video om journalistieke meerwaarde te creëren. Mediahuis beschikt over een uitgebreide videoredactie en werkt vandaag al samen met SBS rond de commercialisering van video. We willen dit partnerschap in de toekomst nog versterken. Bovendien zien we inzake videojournalistiek ook heel wat opportuniteiten in een samenwerking tussen de regionale tv-zenders en onze regionale kranten.”

Via Media Groep Limburg (MGL) zet Mediahuis een tweede stap op de Nederlandse markt. In 2015 werd NRC Media overgenomen. Met De Limburger wordt Mediahuis de derde grootste uitgever qua oplage in Nederland. Gert Ysebaert: “We vergroten onze positie op de Nederlandse markt en illustreren hiermee onze ambitie om een toonaangevende Belgisch-Nederlandse mediagroep te worden. MGL zal net als NRC Media een zelfstandig bedrijf blijven binnen een innovatieve groep met een gezonde financiële basis. Daarnaast zorgen we voor extra slagkracht op de digitale markt. En vanzelfsprekend is er de mogelijkheid om media-expertise uit te wisselen en onze mensen de mogelijkheid te bieden om zich in een bredere omgeving te ontplooien.”

Het onderbrengen bij Mediahuis van een aantal media-activiteiten, die tot nu toe bij de aandeelhouders Corelio en Concentra zaten, vormt meteen ook het sluitstuk van een operatie die in 2014 werd ingezet. In de startfase van Mediahuis werden de nieuwsmerken en de classifieds-platformen Jobat, Hebbes, Vroom en Zimmo gebundeld. In 2017 worden, naast de hoger genoemde activiteiten, ook Printing Partners Brussels en Paal-Beringen overgeheveld naar Mediahuis. Deze drukkerijen blijven als zelfstandige bedrijven bestaan.
In de nieuwe structuur wordt Mediahuis een groep met ongeveer 2.000 medewerkers en een omzet van meer van 530 mio euro waarvan een derde wordt gerealiseerd in Nederland. De verschillende nieuwsmerken van Mediahuis zullen goed zijn voor een dagelijkse verkochte oplage van ruim 900.000 kranten en een online bereik van 2 mio unieke digitale nieuwsconsumenten op dagbasis.

Corelio en Concentra zullen hun intentie om de voornoemde media-activiteiten over te hevelen naar Mediahuis eerstdaags aanmelden bij de bevoegde mededingingsautoriteiten.

27/09/2016

De Standaard en DS Avond samen in één nieuwe app

De Standaard pakt uit met een volledig vernieuwde app die alle digitale edities en bijlagen van de krant bevat (De Standaard en DS Avond). De nieuwe, gebruiksvriendelijke weergave is helemaal geoptimaliseerd voor zowel pc,  tablet als smartphone.

Sinds 2011 kunt u de krant op tablet zowel in een digitale weergave als in een papieren weergave (pdf) lezen.  Op smartphone was enkel de papieren weergave beschikbaar.  De digitale weergave werd nu grondig vernieuwd, waardoor die ook geschikt is voor smartphone.

Op basis van gebruikersfeedback werden in de digitale weergave twee niveaus gecreëerd. Lezers komen binnen op een brede overzichtspagina, waar alle krantenartikels in kolommen naast elkaar gepresenteerd staan. Dit biedt de mogelijkheid de krant zeer snel te scannen. Wanneer u een artikel aantikt, opent het op volle schermbreedte zodat u het rustig kunt lezen. Nadien kunt u verder swipen naar een volgend artikel of terugkeren naar het overzicht.

Ook het digitale magazine dS Avond, dat tot vandaag een aparte app had,  kreeg dezelfde navigatiestructuur. Inhoudelijk verandert het niet. dS Avond verschijnt elke werkdag om 17 uur. dS Weekblad is vanaf nu eveneens in een digitale weergave beschikbaar. dS Magazine volgt later.

Met de apps dS krant en dS Nieuws heeft De Standaard nu twee apps waar u de journalistiek van De Standaard kunt ervaren. De apps bieden elk een antwoord op een andere nieuwsbehoefte. In dS krant vindt u op vaste momenten de integrale publicaties van De Standaard. dS Nieuws biedt u de aanhoudende nieuwsstroom, aangevuld met meer uitgebreide Plus-artikels.

17/08/2016

Nieuwsmerken van Mediahuis steunen Rode Kruis

Het Rode Kruis lanceert deze maand de Missing Type sensibiliseringscampagne om nieuwe bloeddonoren te zoeken. De kranten van Mediahuis steunen de actie. Het idee achter de campagne: er zijn drie bloedgroepen: A, B en O. Om levens te redden heeft het Rode Kruis voldoende bloeddonoren in de drie categorieën nodig. Is er een tekort in een van de groepen, dan ontstaat er een probleem. Om dit tekort te symboliseren, werd aan bekende merken gevraagd om één of meerdere dagen de letters A, B en O uit hun naam weg te laten en op die manier hun klanten te sensibiliseren. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad/De Gentenaar steunen de Missing Type campagne en laten op dinsdag 16 augustus de betreffende letters weg uit de hoofding van de papieren kranten. Verder zal in de kranten een volledig artikel zonder de letters A, B en O verschijnen. Het artikel zal hierdoor onleesbaar worden en op die manier de onmisbaarheid van A, B en O illustreren.

01/06/2016

Mediahuis en Jani TV slaan handen in elkaar

Mediahuis en Vlaanderens bekendste stylist Jani Kazaltzis gaan samenwerken. Mediahuis verzorgt voortaan het inhoudelijke aspect en de verdere groei van het online feel good contentplatform Jani TV. Mediahuis Connect neemt als regie de commercialisering van Jani TV voor haar rekening. Bovendien zal Jani, naast zijn VIER- en VIJF-programma’s, exclusief voor Mediahuis en haar titels, digitale video formats gaan ontwikkelen.

01/06/2016

dS Nieuws, helemaal vernieuwd

dS Nieuws is de gratis nieuwsapp van De Standaard, met snel en betrouwbaar nieuws op elk moment van de dag. Zopas werd een grote update van dS Nieuws gelanceerd. Wat is er nieuw?
 • De app is overzichtelijker, laadt sneller en is betrouwbaar in gebruik.
 • Al het nieuws uit binnen- of buitenland op een rijtje? Blader tussen de verschillende themakanalen.
 • Stel in ‘Mijn Nieuws’ je persoonlijk nieuwskanaal samen en volg de onderwerpen die je interesseren.
 • Krijg snel een overzicht van de meest gelezen artikels.

Ontdek ds Nieuws op http://www.standaard.be/dsnieuwsupdate (en laat een positieve beoordeling achter in de iTunes Store of Google Play Store!)